دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با تشریح نقاط مثبت و آسیب های استفاده از فناوری های جدید در مدارس گفت: آسیب های فناوری های جدید اگر هوشمندانه با آن برخورد نشود نظام فکری و هویتی نسل جوان را متاثر می کند.

به گزارش افکارنیوز، مهدی نوید ادهم در رابطه با روند فعلی هوشمندسازی مدارس اظهار داشت: هوشمندسازی مدارس صرفا به معنای ورود کامپیوتر به مدرسه و کلاس درس نیست، در حقیقت هوشمندسازی در شایستگی و توانمندی مدیر و معلم است که باید هوشمندانه مسائل تعلیم و تربیت را شناسایی و ردیابی کنند که در این عرصه کامپیوتر و فناوری های جدید می توانند ابزارهایی در خدمت این موضوع باشند.

وی افزود: اگر با نگاه پارادایمی به فناوری های جدید نگاه کنیم، فضای جدیدی برای تعلیم و تربیت پویا واثربخش فراهم می شود اما در عین حال در هر دو نگاه یعنی نگاه ابزاری و نگاه پارادایمی نمی توان به نقش مدیر و معلم بی تفاوت بود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه عنصر اصلی فرآیند تعلیم و تربیت چه با استفاده از فناوری و چه بدون استفاده از آنها به توانمندی معلم، صلاحیت حرفه ای و اندیشه او وابسته است، گفت: اگر به دنبال ارتقاء کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت هستیم باید در این موضوع سرمایه گذاری اصلی را داشته باشیم در عین حال اینکه از فناوری های جدید نیز استفاده کنیم.

** در سند تحول بنیادین واژه هوشمندسازی ذکر نشده است


نوید ادهم ادامه داد: این استراتژی را در شورای عالی آموزش و پرورش تعقیب کرده ایم و در سند تحول نیز نگرش به فناوری های جدید اینگونه است به همین دلیل در سند واژه هوشمندسازی را ذکر نکرده ایم بلکه استفاده هوشمندانه از فناوری ها را به کار برده ایم.

وی در توضیح استفاده هوشمندانه از فناوری ها عنوان کرد: استفاده هوشمندانه یعنی فرصت ها و تهدیدها را همزمان با یکدیگر ببینیم فرصت ها به این شکل است که موجب دسترسی آسان به منابع، تقویت خودیادگیری، افزایش سرعت یادگیری و تغییر زمان و مکان یادگیری می شود و در یک کلام یعنی استفاده از تمام نقاط مثبت فناوری های جدید؛ اما در کنار این نقاط مثبت، آسیبهایی نیز نهفته است که صرفا اخلاقی نیست که تصور کنیم با فیلتر کردن چند سایت غیراخلاقی می توان مشکلات را حل کرد.

** سیل زدگی اطلاعات نتیجه استفاده نادرست از فناوری های جدید در مدارس


دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آسیب های فناوری های جدید اگر هوشمندانه با آن برخورد نکنیم نظام فکری و هویتی نسل جوان را متاثرکرده و فرآیند یادگیری و چرخه یادگیری را دچار آسیب می کند مثلا یکی از آسیب ها انبوه زدگی و سیل زدگی اطلاعات است یعنی دانش آموز در مقابل مجموعه عظیمی از اطلاعات قرار می گیرد که اگر شاخص های لازم و علمی برای گزینش اطلاعات صحیح را نداشته باشد توانایی تشخیص اطلاعات درست از نادرست را ندارد و اطلاعات نادرست را به صرف اینکه در اینترنت است مبنا قرار می دهد و این یک آسیب جدی است که اطلاعات غلط در لباس اطلاعات درست به دانش آموز ارائه می شود و در این جاست که طوفان اطلاعات دانش آموز را با خود می برد و قدرت انتخاب گری را از وی می گیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات