رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: کمپ های ترک اعتیاد مجاز روز به روز افزایش پیدا می کنند و ما قدرت مقابله با آن ها را نداریم.

به گزارش افکارنیوز، همایون هاشمی با بیان اینکه تعداد کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز در حال افزایش است، گفت: این کمپ ها کمپ هایی هستند که مجوز از سازمان بهزیستی دریافت نکرده اند و ما قدرت مقابله با این کمپ ها را نداریم.

رییس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه توسعه کمپ ها خوب است اما باید بر اساس قانون صورت بگیرد، یادآور شد: کمپ های ترک اعتیادی که مجوز ندارند بایستی به سازمان بهزیستی برای اخذ مجوز مراجعه کنند و سازمان در چارچوب قانون به این کمپ ها مجوز اعطا می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات