سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: سقوط تیرآهن رها شده از ساختمان در حال ساخت مجاور مدرسه، موجب سوراخ شدن قسمتی از سقف کلاس درس دانش آموزان پایه ششم دبستان شد که در این سانحه آسیبی به دانش آموزان وارد نشد.

به گزارش افکارنیوز، مسعود ثقفی افزود: ساعت ۹ صبح شنبه خبری مبنی بر شکافته شدن سقف کلاس درس در دبستان آبشناسان منطقه ۴ تهران مخابره شد.

وی ادامه داد: با دریافت این خبر که بر اثر بی مبالاتی یکی از سازندگان ساختمانی در مجاورت مدرسه اتفاق افتاده است، اقدامات لازم به عمل آمد.

ثقفی، دلیل این حادثه را سقوط تیرآهن رها شده از ساختمان در حال ساخت بانک مجاور مدرسه عنوان کرد که موجب سوراخ شدن قسمتی از سقف کلاس درس دانش آموزان پایه ششم دبستان شده است و افزود: در این سانحه آسیبی به دانش آموزان وارد نشده است.

وی گفت: هماهنگی جهت جایگزینی کلاس درس دانش آموزان و حضور مشاوران برای ارائه خدمات مشاوره ای به عمل آمده و پیگیری حقوقی این حادثه نیز آغاز شده است.

بنابرهمین گزارش، اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز به صورت حضوری برای بازدید از صحنه و دلجویی از دانش آموزان در این دبستان حاضر شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات