استاندار تهران در جمع فرمانداران:

استاندار تهران گفت: در حال حاضر مسکن مهر مشکل جدی در کشور و استان تهران است که باید تدبیر خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شود.

به گزارش افکارنیوز ، سید حسین هاشمی در دیدار با فرمانداران استان تهران اظهار داشت: باید توسعه های اقتصادی در اولویت استان و فرمانداران قرار بگیرد.

وی ادامه داد: پتانسیل های هر منطقه باید برای جذب سرمایه گذاری ها مشخص شود و سپس نسبت به تصویب و توسعه پتانسیل های موجود اقدام شود.

هاشمی تأکید کرد: فرمانداران و دستگاه های اداری نقش تسهیل گر برای سرمایه گذاران دارند و باید موانع را از سر راه سرمایه گذاران بردارند.

استاندار تهران درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: متأسفانه تاکنون یارانه ها به صورت هدفمند توزیع نمی شده است و باید دهک های پایین شناسایی و مشخص شوند تا برای سالهای آینده هدفمندی یارانه ها به صورت واقعی اجرا شود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: مسکن مهر مشکل جدی کشور و استان تهران شده است که باید در این باره نیز تصمیم جدی اتخاذ شود.

وی درباره مبارزه با مواد مخدر در استان تهران اظهار کرد: فرمانداران باید در حوزه مبارزه با مواد مخدر خیلی فعال باشند. در حال حاضر سوله های خالی در تهران شناسایی شده اند که باید تصمیم جدی در خصوص این سوله ها گرفته شود.

وی به موضوع محیط زیست در استان تهران اشاره کرد و گفت: محیط زیست در تهران باید مورد توجه ویژه ا ی قرار بگیرد و سلامت مردم از این باب نباید تهدید شود.

در ادامه استاندار تهران درباره مصرف گاز هشدار داد و گفت: در صورتی که کاهش فشار گاز را داشته باشیم تمام تهران با مشکل مواجه می شود بنابراین مصرف گاز باید کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی علاوه بر گاز از سوخت دوم استفاده کنند گفت: با واحدهای متخلف در مصرف گاز به شدت برخورد می شود.

هاشمی درباره کاهش مصرف آب اظهار داشت: در صورتی که شهروندان تنها ۲۰ درصد در کاهش مصرف آب صرفه جویی داشته باشند در آینده با مشکل کمبود آب مواجه نخواهند شد.

استاندار تهران در مورد آلودگی هوا خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاخص آلودگی هوای هر منطقه و شهرستان استان تهران مشخص می شود و بر اساس این شاخص ها در اعلام سازمان محیط زیست، نسبت به تشکیل جلسه کمیته اضطرار اقدام می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش آلودگی هوا باید به تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت فعلاً باید بسنده کرد.

وی درباره تصرف غیرقانونی ۱۲۰۰ هکتار از منطقه خجیر اظهار داشت: در این خصوص نیز جلسه مشترکی با دستگاه های ذیربط برگزار شد و نسبت به رفع تصرف این اراضی ملی اقدام شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات