یک روانشناس و مشاوره خانواده گفت: بخشی از نیازهای ارتباطی در خانواده تامین می شود و در خانواده های امروزی ارتباطات عاطفی به حداقل رسیده است. افزایش ارتباطات عاطفی افراد موجب کاهش گرایش به شبکه های اجتماعی می شود.

به گزارش افکارنیوز، افسانه وکیلی با بیان اینکه خانواده ها به لحاظ شکلی محدودتر شده اند گفت: خانواده ها از حالت گسترده به هسته ای تغییر شکل یافته اند و تعداد فرزندان کمتر شده است.

وی افزود: یکی از دلایل عمده سست شدن پایه های خانواده این است که افراد وقت کمتری را در کنار هم می گذرانند و کوچک شدن خانواده ها از یک سو و تلاش برای تأمین هزینه های خانواده و امرار معاش از سوی دیگر منجر به کاهش ارتباط اعضای خانواده به خصوص روابط عاطفی آنها شده است.

این مشاور خانواده دوری اعضای خانواده نسبت به هم و تأمین نشدن نیازهای عاطفی و ارتباطی افراد را در این شرایط امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: در چنین شرایطی فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی که بین جوانان و دیگر اقشار رواج یافته اند، جایگزینی برای تأمین نیاز عاطفی و ارتباطی افراد می شوند.

وکیلی تصریح کرد: شبکه های اجتماعی از این منظر باعث وسعت ارتباطات می شوند بسیار خوب است که البته باید توجه داشت که افرادی که در این شبکه ها با هم ارتباط برقرار می کنند هیچ شناختی نسبت به یکدیگر ندارند و ممکن است اطلاعاتی که رد و بدل می شود، صادقانه نباشد.

وی با تأکید بر اینکه مشاجره افراد در محیط خانواده و دیگر فضاها یکی از مشکلاتی است که به دلیل عدم برقراری ارتباط صحیح با دیگران اتفاق می افتد گفت: در فضای مجازی معمولاً مشاجره و درگیری وجود ندارد. افراد بدون هیچ شناخت و سابقه ای نسبت به هم، با پرداختن به صحبت های کلیشه ای، احساس می کنند که طرف مقابل با آنها همدلی و همدردی می کند و هیچ جبهه و مقاومتی را در وی نمی بینند و این یکی از دلایلی است که افراد در فضای مجازی احساس آرامش بیشتری داشته و به این فضا گرایش دارند.

وکیلی افزود: استفاده از این شبکه ها، عطشی است که در بین جوانان وجود دارد و اگر به درستی هدایت نشود، ممکن است به بیراهه رود. آموزه های دینی و آموزش جوانان از سوی خانواده و دیگر نهادهای آموزشی و اجتماعی موجب کنترل و کاهش آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می شوند. با آموزش صحیح، جوانان ما چارچوب های استفاده از این فضاها را می شناسند و از آنها به درستی بهره برداری می کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات