مردی در دادگاه خانواده گفت: ۳ سال است که به همسرم حق سکوت می دهم تا موضوع فرزندم از همسر اولم را به خانواده ام اطلاع ندهد و ویلا را نیز به عنوان آخرین باج و حق سکوت به او می دهم ولی او تعهد بدهد که دیگر درخواستی نداشته باشد.

به گزارش افکارنیوز، مردی جوان با مراجعه به دادگاه خانواده ونک دادخواست طلاق خود را به قاضی یکی از شعب این مجتمع قضایی خانواده ارائه دادند و مرد با بیان اینکه نمی خواهم بیش از این به همسرم باج دهم، اظهار داشت: هر پس اندازی دارم به همسرم می دهم تا به خانواده ام موضوع فرزندم که از همسرم قبلی ام دارم بازگو نکند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام خرجی فرزندم را می دهم، افزود: من زمانی از همسرم جدا شدم که او باردار بود و نگذاشتیم کسی متوجه این امر شود چراکه اگر می دانستند اجازه جدایی را به ما نمی داند و مانع می شدند بنابراین مجبور به مخفی کاری شدم.

مرد با اشاره به این که کارمند بانک هستم، اظهارداشت: به همسرم هیچ گاه دروغ نگفتم و حتی این موضوع را به او گفتم ولی او سوءاستفاده کرده و از من باج گرفته تا به کسی چیزی نگوید ولی این امر منجر شده است تا تمام درآمد و پس اندازم برای همسرم باشد؛ دیگر تحمل ندارم و می خواهم از همسرم جدا شوم.

وی ادامه داد: حدود ۳ سال است که با همسرم زیر یک سقف زندگی می کنم و طی این مدت هر چیزی و حتی منزلی که در آن زندگی می کنیم به نام همسرم است تا موضوع را به کسی لو ندهد ولی دیگر کم آوردم و باید هرچه زودتر از یکدیگر جدا شویم.

زن در دادگاه خانواده حضور داشت و با بیان این که از شوهرم جدا نمی شوم، گفت: با شوهرم از ابتدا توافق کردیم که در ازای این سکوت این اقدام را انجام دهد. ولی حال زیر قولش می زند و کار درستی انجام نمی دهد باید تا آخر عمر کنار من بماند و به این کار خود ادامه دهد.

وی با اشاره به این که فرزندی نداریم، افزود: این که در حال حاضر دارم با موضوع داشتن فرزند کنار می آیم خود امر مهمی است و شوهرم باید قدر مرا بداند نه این که به دادگاه بیاید و درخواست طلاق دهد.

زن با بیان این که باید از درخواست طلاق منصرف شود، اظهار داشت: خانواده شوهرم روی فرزندانشان حساس هستند. اگر همسرم از من جدا شود من نیز کوتاه نیامده و تمام ماجرا را به خانواده شوهرم اطلاع می دهم بنابراین نباید از یکدیگر جدا شویم.

مرد باردیگر با بیان این که نمی توانم به زندگی با او ادامه دهم، افزود: همسرم به کم قانع نیست بنابراین باید از هم جدا شویم.

زن خطاب به مرد گفت: یک ویلا برای من تهیه کنی دیگر هیچ درخواستی از تو ندارم و موضوع فرزندت را با خود به گور می برم و به هیچ کسی نمی گویم.

بعد از چند دقیقه سکوت، مرد در مقابل قاضی پرونده بیان کرد: یک ویلا در شمال دارم که آن را نیز به عنوان آخرین باج به همسرم می دهم ولی به شرط این که دیگر او مرا تهدید نکند و از من درخواستی دیگر نداشته باشد و در این زمینه تعهد دهد.

زن این موضوع را قبول کرد و گفت: بعد از به نام شدن ویلا، تنها نفقه ام را از شوهرم می خواهم و دیگر درخواستی نخواهم داشت.

بعد از شنیدن صحبت های زن و مرد، حکمی مبنی بر طلاق صادر نشد مقرر شد که ویلا به نام زن شود و زن نیز دیگر درخواستی جز نفقه از مرد نداشته باشد و جلسه پایان یافت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات