تعطیلی پنج شنبه مدارس سرانجام پس از دو سال لغو شد تا با تصمیم وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم دانش آموزان باز هم همانند گذشته شش روز تحصیلی در هفته داشته باشند.

  طرح تعطیلی پنجشنبه مدارس که از همان ابتدا با تردیدهای بسیاری روبرو بود، از سال تحصیلی ۹۰-۸۹ با تصمیم حاجی بابایی وزیر وقت در مقاطع ابتدایی اجرایی شد و علیرغم انتقادات و اعتراض های مجلس و کارشناسان مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح، به سایر مقاطع نیز تسری یافت.

وزیر سابق آموزش وپرورش در آن زمان با تاکید بر اینکه « تعطیلی پنج شنبه های مدارس بر اساس و بر مدار قانون انجام شد» هدف از این تصمیم را استفاده از ظرفیت پنجشنبه ها برای تقویت برنامه های پرورشی مدارس عنوان می کرد؛ طرحی که به گفته حاجی بابایی و به استناد نتایج نظرسنجی رسانه ملی، مورد حمایت جامعه فرهنگیان و خانواده ها نیز قرار داشت.

و امروز با گذشت دو سال، فانی وزیر آموزش و پرورش از لغو این طرح پرحاشیه خبر می دهد.

فانی از همان ابتدایی که سکان آموزش و پرورش را برای دومین بار در اختیار گرفت، به برخی تصمیمات آموزش و پرورشی دولت نهم و دهم انتقاداتی داشت که تعطیلی پنجشنبه های مدارس از جمله آنها بود.

فانی در این باره به تجربه سایر کشورها از جمله ژاپن اشاره دارد و می گوید: در ژاپن مقرر شد یک روز تعطیل و به امور فوق برنامه پرداخته و به موازات آن یک ششم محتوای کتب کاسته شود، اما این امر در ایران بدون کاهش محتوای کتب درسی و تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه انجام شد. ضمن اینکه قرار بود در روزهای پنج شنبه برنامه های فوق برنامه و پرورشی در مدارس انجام شود اما هم اکنون عملا پنج شنبه ها مدارس تعطیل هستند.

فانی در عین حال از ارائه طرح جدیدی برای پنجشنبه های دانش آموزان خبر می دهد که بر اساس آن در هفته دانش آموزان یک روز را بدون کیف و کتاب به مدرسه می روند و فعالیت می کنند. در این روز « آزاد» دانش آموزان به فعالیت های هنری و یادگیری مهارت های زندگی می پردازند.

وزیر آموزش و پرورش پیش از این گفته بود که « اگر بتوانیم از شش روز هفته یک روز را به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دانش آموزان با خودشان به مدرسه « کتاب» نبرند و به فعالیت های فوق برنامه از جمله هنر، ورزش و مهارتهای زندگی بپردازند، می توان تعطیلی پنج شنبه ها را مفیدتر کرد و براین اساس کمیته ای از بین معاونان وزارتخانه برای بررسی روشهای غیرمستقیم تربیتی انتخاب شده است تا برای یک روز دانش آموزان در طول هفته برنامه ریزی کنند. چنانچه طراحی آن به نتیجه برسد، از سال آینده به صورت آزمایشی در تعدادی از مدارس کشور اجرا خواهد شد. »

تعطیلی پنجشنبه مدارس درحالی لغو می شود که وزارت آموزش و پرورش تاکنون جزییات و دیگر علل شکست طرح مذکور را منتشر نکرده و اعلام نکرده است به جز دانش آموزان، برای استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت فرهنگیان و اولیای مدارس چه برنامه هایی را درنظر گرفته است و باید منتظر ماند و دید طرح" روز بدون کیف دانش آموزان" در اجرا به چه سمت و سویی خواهد رفت و آیا موجب رونق فعالیت های پرورشی و فرهنگی در مدارس خواهد شد و یا تنها یک تغییر نامی است که نتیجه جز تعطیلی مجدد پنجشنبه ها نخواهد داشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات