وزیر آموزش و پرورش گفت: شیر در مدارس در سال های گذشته هم که توزیع می شد به همه دانش آموزان و در همه روزها داده نمی شد.

به گزارش افکارنیوز، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص روند توزیع شیر در مدارس اظهار داشت: شیر در مدارس در سال های گذشته هم که توزیع می شد به همه دانش آموزان و در همه روزها داده نمی شد.

وی افزود: در حال حاضر هم ما نیز طبق روال گذشته عمل می کنیم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که یک مقام مسئول عالی رتبه در وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم در گفت وگو با دانا اعلام کرد: در سال های گذشته ما شیر را به همه پایه ها تا پایان دوره متوسطه می دادیم و هم اینکه سعی می کردیم ۷۰ نوبت شیر را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

وی افزود: البته ممکن بود گاهی توزیع شیر از مهر و گاهی از آبان شروع شود و البته سال گذشته ما مقداری تاخیر داشتیم ولی سال های قبل تر این تاخیر کمتر بود.

این مقام مسئول در دولت نهم گفت: بر اساس اعلام رئیس جمهور در حال حاضر شیر تا کلاس نهم بین دانش آموزان توزیع می شود و از آنجاییکه در سال اول اجرای طرح ۳-۳-۶ دانش آموزان به جای اینکه از پایه پنجم به اول راهنمایی بروند به پایه ششم رفتند در نتیجه آن سال پایه هفتم خالی بود ؛ در سال بعد از آن که امسال می شود دانش آموزان از پایه ششم به هفتم رفتند اما چون در سال گذشته پایه هفتم خالی بود ما امنسال پایه هشتم نداریم.

وی تاکید کرد: در واقع قرار است امسال به هشت پایه شیر داده شود و به چهار پایه هم شیر داده نشود و در واقع برای یک سوم دانش آموزان شیر توزیع نمی شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات