رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعقیب کیفری ۱۲مدیر یک وزارتخانه به دلیل نقض قانون گفت: گزارش های سازمان بازرسی محرمانه است و ما قانونا حق افشای آن ها را نداریم تا اینکه سرانجام دادگاه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

به گزارش افکارنیوز، " ناصر سراج" رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی براینکه ۱۲ مدیر یک وزارتخانه به دلیل نقض قانون از سوی این سازمان جهت تعقیب کیفری به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند، گفت: گزارش های سازمان بازرسی محرمانه است و ما قانونا حق افشای آن ها را نداریم تا اینکه سرانجام دادگاه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

گفتنی است، بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ۱۲ مدیر یک وزارتخانه به دلیل نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری جهت تعقیب کیفری به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند.

در بازرسی از یک وزارتخانه و شرکت ها و سازمان های تابعه آن، موضوع قراردادهای منعقده با یکی از مؤسسات فرهنگی، ورزشی و رفاهی غیردولتی، بررسی و مشخص شد ۱۲ مدیراین وزارتخانه در قراردادهای منعقد شده مداخله داشتند.

سازمان بازرسی کل کشور درنامه ای، این مدیران را جهت تعقیب کیفری به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد.

براساس این گزارش؛ طبق قانون وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت حق مداخله در معاملات دولتی و کشوری را ندارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات