سازمان ثبت احوال برای بازگرداندن امکان دریافت یارانه به افرادی که اشتباها در مراکز رسمی جزو اموات ثبت شده اند راهکاری را ارائه کرده است.

به گزارش افکارنیوز ، سازمان ثبت احوال پیرو خبر ایسنا تحت عنوان «مراجعه مرده ها برای دریافت یارانه» پاسخی را ارائه کرده است.

در این پاسخ تاکید شده که ثبت واقعه فوت برابر مادتین ۲۴ و ۲۶ قانون ثبت احوال (طبق تصدیق پزشک و یا دو نفر گواه و پس از اعلام وفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) و با ارائه مستندات قانونی وفق مقررات به ثبت می رسد. لذا چنانچه هموطنی از این جهت دچار مشکل شده باشد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال و ارائه اسناد هویتی معتبر نسبت به اصلاح ثبت فوت اقدام نماید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات