عضو هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: در برگه های چک بابک زنجانی مبالغ ریالی به صورت ارزی نوشته شده که این اقدام غیرمتعارف بوده و ثبت نکردن چک ها در صورت های مالی نیر تخلف دیگری محسوب می شود.

به گزارش افکارنیوز ، محسن سرخو در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: این اقدام قانونی مجلس از دو منظر در سازمان تامین اجتماعی اجرایی شد و شرکت های سرمایه گذاری این سازمان (شستا) را نیز تحت پوشش قرار داد.

وی ادامه داد مواردی که مصوبات آن به لحاظ قانونی و مجوز ها مشکلی نداشته است ولی به لحاظ محتوا غیر متعارف بوده است. بعضی از پرداخت ها از نظر ظاهری، قانونی بوده است ولی به لحاظ محتوا مشکل داشته است.

وی درباره چک هایی که در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است بیان داشت: چک هایی که به این شخص و شرکت سورینت قشم داده شده از لحاظ محتوا و شکل ظاهری غلط بوده است.

سرخو خاطر نشان کرد: در برگه های چک مبالغ ریالی به صورت ارزی نوشته شده که این اقدام غیرمتعارف بوده و ثبت نکردن چک ها در صورت های مالی نیر تخلف دیگری نیز محسوب می شود.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر در انتظار پاسخ مراجع قضایی درباره تخلف های صورت گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا مزایای انگیزشی در این سازمان برای کارکنان قطع می شود گفت: مزایای انگیزشی کارکنان قطع نمی شود و هر اقدامی مثبتی نیز صورت بگیرد تشویق خواهند شد.

به گفته سرخو بحث تحقیق و تفحص مجلس و تامین اجتماعی درباره پرداخت های بی رویه اختصاصی و خارج از عرف بوده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات