مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، به تشریح پیشنهادات صاحبنظران حوزه دارو و اجماع آنها در ارتباط با نحوه توزیع داروهای مخدر از طریق داروخانه های کشور، پرداخت.

به گزارش افکارنیوز ، مهندس محمد هاشمی به موضوع بررسی نحوه توزیع داروهای مخدر از طریق داروخانه ها در همایش معاونین غذا و داروی سراسر کشور اشاره کرد و گفت: پیش از این خدمات سه گانه تشخیص، بیمار، ثبت درمان اعتیاد به موادمخدر بر اساس پروتکل و تحویل دارو، توسط یک شخصیت حقوقی در مراکز درمان سوء مصرف انجام می گرفت.

وی با اعلام اینکه تا سال ۱۳۸۹ داروها به صورت متمرکز توسط یک شرکت در تهران پخش می شد و دانشگاهها با مراجعه به این شرکت و پس از تسویه حساب به صورت پیش پرداخت داروها را دریافت می کردند، افزود: در حال حاضر داروها توسط ۳ شرکت توزیع می شود که در همان محل استانها نیز تحویل می گردد.

هاشمی با اشاره به بررسی" نحوه توزیع داروهای مخدر از طریق داروخانه ها" ، گفت: پس از مطرح شدن این موضوع و اجماع صاحبنظران، پیشنهاد شد که در حوزه تولید، بر کیفیت فرآورده ها، تنوع فرآورده ها تاکید گردد. همچنین، در حوزه توزیع با توجه به مارژین اختصاصی داده شده شرکتهای پخش مکلف به توزیع دارو و تحویل آن بر اساس کلید توزیع اعلام شده توسط دانشگاههای علوم پزشکی گردند.

وی ادامه داد: امحاء پوکه و تحویل و تحول نیز ضابطه مند شده و توسط شرکتهای پخش انجام شود. همچنین، تمامی فرآیندهای داروهای مخدر از تولید تا مصرف توسط بیمار احصاء شده و سازمان غذا و دارو ضوابط مربوط به آن را تهیه و این کار توسط گروهی منتخب از قطبهای دارویی کشور و اداره کل دارو صورت پذیرد.

مدیر روابط عمومی سازمان عذا و دارو به سایر پیشنهادهای صاحبنظران در ارتباط با نحوه توزیع داروهای مخدر از طریق داروخانه ها اشاره کرد و افزود: در اولین اقدام تحویل دارو به گروه درمانگر منع گردد و از این طریق از بروز تخلف با اعمال قانون توسط سازمان غذا و دارو جلوگیری شود. همچنین، بعضی از موانع اقدام مثل هماهنگی با ستاد مبارزه با موادمخدر و معاونت درمان وزارت بهداشت، راهکارهای کاهش مقاومت پزشکان و مراکز درمان سوء مصرف، رفع موانع حقوقی ثبت بیماران دریافت کننده دارو، توسط سازمان غذا و دارو انجام شود.

به گفته وی، گروه با راه اندازی داروخانه صرفا تخصصی مخدر مخالفت نمود و به ازای هر ۵ تا ۱۰ مرکز درمان سوءمصرف، یکی از داروخانه های منتخب بر اساس امتیاز ارزشیابی انتخاب و داروها صرفا به داروخانه تحویل گردد.

هاشمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد مطابق با داروهای تحت کنترل دیگر ۱۰ درصد به قیمت داروهای مخدر اضافه شده و این مبلغ در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گیرد. ضمن اینکه، گروه با واگذاری ارائه خدمات دارویی مخدر به داروخانه های بخش خصوصی با اعمال ضوابطی که توسط سازمان غذا و دارو تهیه می گردد، موافقت کرد.

وی افزود: تاکید بر مکانیزه کردن خدمات دارویی از تولید تا مصرف کننده و تطبیق داروهای شماره گذاری شده و مصرف کننده تعریف شده توسط اداره کل IT سازمان غذا و دارو، تهیه برنامه عملیاتی، پایش خدمات، تهیه چک لیست پایش مراکز درمان سوء مصرف، بازدید از منزل توسط اداره داروهای تحت کنترل مورد، از دیگر پیشنهادات صاحبنظران بود.

هاشمی گفت: تحویل و تحول داروهای جانبازان بایستی در کلینیک مخصوص جانبازان صورت گیرد و هماهنگی لازم جهت انجام این مورد در سراسر کشور توسط سازمان غذا و دارو اتخاذ شود. در کارگروه تاکید شد که وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی طی مطالعات تحقیقاتی بررسی نمایند، درمان نگهدارنده با متادون در ۱۰ سال اخیر چقدر توانسته در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات