منابع طبیعی لرستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان اطلاعیه‌ای در مورد دامداران عشایر بومی و غیر‌بومی، مهاجر و روستایی استان لرستان منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: چرای زود هنگام دام در مراتع یکی از عوامل مهم تخریب می باشد، لذا با عنایت به مجموعه قوانین و مقررات جاری سازمان متبوع، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با همکاری مجموعه مدیریتی ذی ربط استان نسبت به اجرای تقویم کوچ اقدام و به کلیه دامداران ذی حق اعلام می نماید: ۱- زمان ورود دام به مراتع ییلاقی را مطابق با پروانه های مرتعداری صادره دقیقاً رعایت نمایند، در غیر این صورت پایگاه های ثابت و گشت های سیار این اداره کل در مناطق مختلف استان از ورود دام قبل از موعد مقرر ممانعت به عمل آورده و افراد خاطی از طریق معرفی به مراجع ذی صلاح قضایی تحت پی گرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که به همراه داشتن اصل پروانه مرتع داری در هنگام ورود دام به عرصه های مرتعی جهت کنترل و شمارش دام الزامی است. لذا با توجه به بخش نامه شماره ۴۶۹۴۵/۱/۹۲ مورخه ۹/۹/۹۲ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اجرای ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون، بخشی از مقررات مالی دولت در صورت عدم پرداخت عوارض سالیانه و تمدید، پروانه چرای دام فاقد اعتبار بوده و وفق ضوابط و مقررات قانونی ابطال می گردد.

۲- به استناد تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۸۰ مجلس محترم شورای اسلامی، چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا دام مازاد بر ظرفیت تعیین شده جرم محسوب و مستلزم پرداخت ۲۰ درصد متوسط ارزش واحد دامی در هر زمان برای هر واحد دامی به عنوان جریمه می باشد.

۳- هر گونه حمل دام به استان های ییلاقی همجوار و مراتع استان با وسایل نقیله موتوری از جمله کامیون و کامیونت در طول اجرای طرح ممنوع و می بایست منطبق با تقویم کوچ باشد.

۴- پس از اتمام فعالیت پایگاه های ثابت و گشت سیار، ادارات تابعه در شهرستان های استان اقدام به شمارش دام می نمایند، لذا ضمن تمدید پروانه مرتع داری از تعلیف دام فاقد مجوز یا مازاد بر پروانه مرتعداری جداً خودداری گردد.

۵- به آن دسته از عشایری که در استان های قشلاقی مشمول طرح اسکان بوده و یا دام دارانی که در قبال دریافت زمین و تغییر معیشت، پروانه مرتع داری آنان باطل گردید هشدار داده می شود از ورود دام به مراتع استان خودداری نمایند در غیر این صورت مطابق با مقررات با متخلفین رفتار می گردد.

۶- تاریخ ورود دام به مراتع ییلاقی استان مطابق با تاریخ مندرج در پروانه چرای دام می باشد، لذا کوچ زود هنگام و داشتن دام مازاد بر پروانه ی چرا، تخلف محسوب و شامل پی گرد قانونی و قضایی می باشد.

مهرداد بهاروندی- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات