مدیرکل آموزش و پرورش لرستان:

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: هدف از ایجاد مدارس هوشمند، رشد همه جانبه دانش آموزان، ارتقاء توانایی ها و قابلیت های فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری و افزایش ارتقاء و مشارکت مردمی است.

لرستان خبر: گودرز کریمی فر صبح امروز در حاشیه بازدید از دبستان هوشمند شهید صدوقی، اظهار کرد: ابزار های جدید الکترونیکی در آموزش نقش زیادی دارند و کنترل و مدیریت مدارس هوشمند باید مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام گیرد و محتوای دروس و سیستم ارزشیابی و نظارت بر آن هوشمند باشد.

مدیر کل آمورش و پرورش لرستان بیان کرد: هدف از ایجاد مدارس هوشمند، رشد همه جانبه دانش آموزان، ارتقاء توانایی ها و قابلیت های فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری و افزایش ارتقاء و مشارکت مردمی است.

وی افزود: برای ایجاد مدارس هوشمند ابتدا باید یک برنامه با بازده زمانی معین را درنظر گرفت.

کریمی فرتصریح کرد: هوشمند سازی مدارس با یک رایانه یا برد آموزشی امکان پذیر نیست و این فرایند باید در تمام ارکان و اجزا مدرسه انجام شود.

وی اظهار کرد: کمیته‎ ای تخصصی مسئول تدوین برنامه کامل و منسجم برای هوشمندسازی مدارس تشکیل شده و تلاش می‎ شود با همکاری دستگاه‎ های اجرایی استان زمینه بهره‎ مندی بیشتر دانش‎ آموزان از فناوری‎ های نوین و ارتقا سطح کیفی مدارس هوشمند فراهم شود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات