نماینده مردم خرم آبادوچگنی در مجلس:

نماینده مردم خرم آباد در مجلس گفت: بودجه سال ۹۳ میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به توسعه بخش تولید و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص داده شده است

ایرج عبدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بودجه سال ۹۳ میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به توسعه بخش تولید و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص داده شده است. وی افزود: این بودجه اختصاص یافته از محل در آمدهای حاصل از فاز دوم هدفمنی یارانه ها تأمین می شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: تصریح کرد: در اختصاص بودجه سال ۹۳ میزان ۲ هزار میلیارد تومان به بیکاران اختصاص داده شده است که محل تأمین این اعتبار نیز از درآمدهای حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه ها است.

عبدی گفت: تقسیم این بودجه در استان های کشور بر اساس درصد بیکاران استانی و شاخص های بیکاری هر استان انجام می شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس افزود: برای نخستین بار در بودجه سال ۹۳ برای توسعه اشتغال روستایی تصمیماتی گرفته شده است که از این جمله اختصاص پنج درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال بنگاه های کوچک غیر برخوردار و روستاها است که با اختصاص این بودجه شاهد تحول بزرگی در بحث اشتغال روستایی هستیم.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات