درحاشیه افتتاح نمایشگاه بانوی بی حرم صورت گرفت:

رسول پاکدل رئیس هئیت مدیره موسسه خیریه باب الحوائج (ع) دراین دیدار گزارشی از عملکرد موسسه ارائه نمود.

شهرداردر این دیدار اظهار کرد: روحیه خیراندیشی و کمک به نیازمندان نیز یکی از این حسنات است که فردای قیامت و در عالم قبر به داد انسان می رسد، برهمین اساس باید قدر قدم هایی که در این مسیر بر می دارید را بدانید و هیچ گاه از کار خود خسته نشوید که سرانجامش رستگاری است.

مهرابی شهردار خرم آباد با اشاره به این که کسی نمی تواند برای درمان درد بیمار و تبدیل آن به نشاط بدلی پیدا کند، تصریح کرد: اجر و ثواب واقعی این اعمال تنها در روز قیامت و در عالم قبر مشخص می شود و جایگزینی برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: فعالیت های فرهنگی و دینی ضمن این که بیشترین اثرگذاری میان مردم دارد موجب حرکت و شتاب جامعه به سوی رفاه و آسایش می شود.

شهردار خرم آباد افزود: این گونه کارها افزون بر رفع یا کاهش شکاف طبقاتی و فقر، باعث ایجاد فضای نشاط همگانی و تقویت روحیه همکاری، هم افزایی، بخشش و کمک به محرومان می شود.

شهردار از نمایشگاه حجاب و عفاف و آسیبهای اجتماعی و ایستگاه صلواتی که توسط موسسه خیریه باب الحوائج (ع) برپا شده بود بازدید نمود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات