نماینده مردم بروجرد در مجلس:

لرستان خبر: نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: با اعلام درخواست دولت مبنی بر انصراف از دریافت یارانه های نقدی در همان ماه های اول درخواست انصراف خود را اعلام کردم و از واریز یارانه به حساب بانکی خود اطلاعی ندارم.

بهرام بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار لرستان خبر در بروجرد، اظهار کرد: از همان ماه های اول اعلام انصراف از یارانه ها انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کردم و تا کنون از واریز یارانه به حساب خود بی اطلاع هستم.

وی افزود: انصراف از یارانه ها از دو منظر مورد بحث قرار می گیرد اول از نظر مردم و در منظر دوم بعد حکومتی انصراف از یارانه هاست.

بیرانوند تصریح کرد: مردم حق دارند متقاضی یارانه باشند اما اگر احساس کنند توانمندی مالی دارند می توانند با انصراف دریافت یارانه ها دولت را در فاز دوم هدفمندی یاری دهند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: در دور دوم هدفمندی یارانه ها و در صورت روشن شدن وضعیت خانوارهای دریافت کننده یارانه سهم زیادی از یارانه ها به صورت یارانه انرژی در جامعه تزریق می شود و برای رونق بخش صنعت و تولید هزینه می شود.

وی بیان کرد: در دور دوم هدفمندی یارانه ها ۱۰ هزار میلیارد برای بخش حامل های انرژی، ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای بحث بیمه های خدمات درمانی و تعرفه های پزشکی، ۲ هزار میلیارد در بحث بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی و مبلغ ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.

بیرانوند افزود: بر اساس بند و تبصره ۲۱ بودجه ۹۳ خانواده های متقاضی در دور دوم هدفمندی یارانه ها باید فرم ثبت نام پر کنند تا دولت تشخیص دهد چه کسی نیازمند است و یارانه به آن تعلق می گیرد که این مبنای قانونی ندارد.

نماینده مردم بروجرد گفت: انتظار داریم عزت مردم از سوی دولت زیر سوال نرود زیرا دولت اعلام کرده است که هر کسی که نیازمند است ثبت نام کند که این با عزت و بزرگ منشی مردم در تناقض است.

وی تصریح کرد: بخش کثیری از یارانه ها برای کالاهایی در نظر گرفته شده است که فقط افراد توانمند قدرت خرید آن ها را دارند و با هدفمندی یارانه ها عدالت و تساوی میان قشر ضعیف و قوی جامعه برقرار می شود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات