امام جمعه دورود:

امام جمعه دورود گفت: اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه قصد دارد فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داخلی کشور را دچارتشنج و چالش کنند و صدور این قطعنامه نفی ارتباط مثبت و سازنده ایران و اروپا است.

حجت الاسلام حسین رجایی پور در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در خرم آباد، در مورد بیانیه ضد ایرانی اتحادیه اروپا، اظهار کرد: قطعنامه و بیانیه ضد ایرانی اتحادیه اروپا پایه و ارزش حقوقی ندارد و بحث کلی آن اتهام به کشور است.

وی افزود: بزرگترین ناقض در بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود غربی ها هستند چون به وضوح می توان در ۲۲ بند این بیانیه نقض ها و خلاف هایشان را دید که همه خلاف حقوق بشر است.

حجت الاسلام رجایی پور بیان کرد: صدور این بیانیه از طرف اتحادیه اروپا برای باج خواهی است برای گام های بعدی که از ایران باج بگیرد ولی عملیاتی نمی شود.

وی تصریح کرد: این ها همه می دانند که همه چیز را زمان ثابت می کند و هیچ گاه غرب میزان قابل اعتنایی برای ارزیابی قدر و اندازه جمهوری اسلامی نبوده است.

امام جمعه دورود گفت: واضح و مشخص است که چنین قطعنامه ای با این مبنای منفی نمی تواند گام مثبت اتحادیه اروپا در ایجاد رابطه سازنده با ایران باشد.

وی افزود: طبیعی است هر هجمه ای در اسلام، دفاع لازم دارد و در این بیانیه بی قانونی را شاهد هستیم و باید مسئولان امر توطئه های دشمن را پاسخ بدهند تا دیگر جرئت انتشار چنین مطالبی را نداشته باشند و قاطعانه جواب این گستاخی ها را بدهند و مردم شریف ایران هم این حرکت ضد ایرانی را محکوم کنند.

حجت الاسلام رجایی پور در مورد پاسخگویی مسئولان در قبال این بیانیه اظهار کرد: آنها با صدور این بیانیه قصد داشتند فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داخلی کشور را دچارتشنج و چالش کنند تا مسئولان نتوانند به مسائل فرهنگی و اقتصادی بپردازند و همه مسئولان امر و مردم باید هوشیار و متحد باشند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات