شهردار خرم‌آباد:

اولویت اجرای طرح های شهرداری خرم آباد در راستای تحقق شعار سال در دو محور اساسی اقتصاد و فرهنگ برنامه ریزی شده است و از جمله این طرح ها تشکیل شورایاران محله است که مساجد اولین پایگاه برای تشکیل این شورایاران هستند.

محمد مهرابی امروز در نخستین جلسه شورایاران که در شهرداری خرم آباد برگزار شد، اظهار کرد: مباحث اقتصاد و فرهنگ در نامگذاری سال دو موضوع مرتبط هستند به طوری که افزایش و ارتقاء سطح فرهنگ می تواند منجر به رشد و توسعه اقتصاد نیز بشود.

وی افزود: شورایاران در توسعه شهرها نقش بسزایی دارند و می توانند به عنوان بازوان توانمند شهرداری عمل کنند زیرا جلب نمودن اعتماد مردم کار سختی است اما اگر شخصی در بین مردم و کاملا ساده و بی آلایش با آن ها سخن بگوید دارای تأثیر زیادی است و می تواند اعتماد مردم را برای توسعه شهری جلب کند.

مهرابی تصریح کرد: اولویت اجرای طرح های شهرداری خرم آباد در راستای تحقق شعار سال در دو محور اساسی اقتصاد و فرهنگ برنامه ریزی شده است و از جمله این طرح ها تشکیل شورایاران محله است که مساجد اولین پایگاه برای تشکیل این شورایاران هستند.

جابر وفایی عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در این جلسه اظهار کرد: جهت تشکیل شورایاران محله ای باید از کمک روحانیون، بسیج محلات، نیروی انتظامی، بزرگان و ریش سفیدان هر محله استفاده بهینه کرد.

در این جلسه که با حضور شهردار خرم آباد، برخی از مدیران شهرداری، جافر وفایی عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد و مسعود مختاری قائم مقام و معاونت اداری و مالی شهرداری برگزار شد، هماهنگی هایی برای اجرایی شدن برنامه های شورایاران محله صورت گرفت.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات