شهردار خرم آباد خبر داد

شهردار خرم آبادگفت:300 ميليارد تومان سرمايه گذاري و توليد ثروت درشهر خرم آبادانجام شده است.

به گزارش لرستان خبر، شهردار خرم آباد در جلسه هماهنگي نحوه برگزاري شوراياران محلي در خرم‌آباد، اظهار داشت: مشارکت ، اساس کار هر سيستمي است، مخصوصا در سيستم نظام مقدس جمهوري اسلامي که مردم رکن اصلي هستند.

وي افزود:آنچه داريم براي مردم است بايد رضايت مردم را جلب کنيم، اين جلب رضايت درهماهنگي و همفکري است

وي درادامه خاطر نشان کرد:هرچه مشارکت در فعاليت هاي کاري باشد خروجي بهتر ومناسب تري خواهد بود.

وي با اشاره به خروجي کار گفت: خروجي مناسب رضايتمندي مردم را پي دارد.

شهردار مرکز لرستان يادآورشد:حضور شوراياران درمديريت شهري نقش موثري داشته باشد

مهرابي گفت:اگر امروز در حدود 300ميليارد سرمايه گذاري و توليد ثروت درشهر خرم آباد انجام مي شود به همت شوراي شهر است که مي خواهند کاري انجام بشود.

وي اضافه کرد:کلنگ زني 5 پروژه تمام عيار بالغ بر200 ميليارد ناشي از همت و توانمندي شوراي شهر است.

وي درادامه اذعان داشت:انتظار داريم اعضاي قديمي شورا ياران درمحلات شناسايي شوند چون اين اشخاص تجربه دارند و مي توانند در توسعه شهر نقش بسزايي داشته باشند.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات