با تصویب هیئت وزیران، میزان حداقل حقوق دریافتی ماهیانه مستمری بگیران اعم از بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده ۷ میلیون ریال تعیین شد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد که مستمری مستمری بگیران اعم از بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده به میزان ۲۵ درصد افزایش می یابد.

بر این اساس، پس از اعمال افزایش یاد شده، حداقل حقوق دریافتی ماهیانه افرادی که میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنها سی سال و بیشتر باشد، (اعم از سابقه پرداخت حق بیمه واقعی و نیز سنوات ارفاقی که به موجب قوانین مختلف نظیر اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد شده است) مبلغ هفت میلیون ریال تعیین می شود.

همچنین اجرای تصویب نامه ۹/۲/۱۳۸۸ در خصوص مستمری بگیران بهره مند از حمایت یارانه ای دولت، منوط به پیش بینی ردیفی جداگانه در لوایح بودجه سنواتی و پرداخت اعتبار مربوط به سازمان تامین اجتماعی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات