معاون امور عمرانی استانداری لرستان مطرح کرد

لرستان خبر: معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه این ساخت و سازها مشکلاتی را در زمینه زیباسازی ورودی شهر خرم آباد ایجاد کرد، اظهار کرد: دراین زمینه لازم است، شهرداری خرم آباد با هماهنگی دادستانی، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و درمان، امور آب، منابع طبیعی و محیط زیست نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه کرگانه اقدام کند

لرستان خبر، ˈمجید کیانپورˈ روز چهارشنبه در جلسه ساماندهی رودخانه کرگانه خرم آباد، افزود: رفع این مشکل و مقابله با روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و حاشیه رودخانه کرگانه، نیازمند برخورد قاطع و قانونی دستگاههای مسوول با متخلفین است.


معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین بر جمع آوری دکه های ایجاد شده در حریم رودخانه کرگانه تاکید کرد و افزود: این دکه ها همگی به صورت غیرمجاز در حریم این رودخانه و در مبدا ورودی شهر خرم آباد ایجاد شده است.


دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد نیز دراین جلسه گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه کرگانه، چهره زشتی را در مبدا ورودی شهر خرم آباد به نمایش گذاشته است.

 

'سعید رازانیˈافزود: متاسفانه برخی از دکه های احداث شده در این منطقه، به محلی برای عرضه مواد مخدر تبدیل شده اند که باید با این موضوع به صورت قاطع و قانونی برخورد شود.

 

وی با تاکید بر آمادگی دادستانی خرم آباد به منظور برخورد قانونی با متخلفین و جمع آوری دکه ها و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه کرگانه، گفت: اجرای طرح ساماندهی حاشیه رودخانه کرگانه در مبدا ورودی شهر خرم آباد، امری مهم و ضروری است.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات