استاندار لرستان:

لرستان خبر: استاندار لرستان گفت: تنها پرداختن به بحث اعتبارات در زمینه مواد مخدر کافی نیست بلکه باید برنامه های فرهنگی و مدون در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام شود که سبب آگاهی بخشی به جامعه و جلوگیری از حرکت و گرایش جوانان به سوی مواد مخدر باشد.

لرستان خبر، هوشنگ بازوند امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در خرم آباد اظهار کرد: در راستای مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر در لرستان باید اقدامات زیادی انجام شود زیرا این امر بیشتر از همه قشر جوان جامعه را تهدید می کند.

 

بازوند تصریح کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر برنامه های زیادی را به صورت کمی و کیفی طراحی کرده ایم و در قالب طرح ها و اسناد یک ساله، سه ساله و پنج ساله در اختیار دستگاه های اجرائی و مرتبط استان قرار داده ایم تا بر اساس آن فعالیت خود را انجام دهند و برنامه های خود را به کار گیرند.

 

استاندار لرستان بیان کرد: در توزیع اعتبارات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سهم هر نهاد تعیین شده است و در حوزه درمان و پیشگیری به نسبت فعالیت هر دستگاه سهم آن دستگاه پرداخت می شود که متأسفانه اعتبارات پرداختی در حوزه درمان نسبت به حوزه پیشگیری بیشتر است.

 

وی اظهار کرد: بنا بر درخواست دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان یک کارگروه برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر با برش استانی در سطح استان راه ندازی می شود که این کارگروه وظیفه مشخص کردن برنامه های مرتبط با هر دستگاه را برعهده دارد.

 

بازوند عنوان کرد: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و مبارزه با مواد مخدر در لرستان معاونت سیاسی استانداری لرستان وظیفه دارد که تا مدت 15 روز آینده در جلسه ای با مدیران دستگاه های اجرائی نسبت به ارائه طرح های پیشگیری از مواد مخدر اقدام کرده و سپس نتیجه را در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعلام کنند.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات