روش های گرم نگهداشتن کانون خانواده/

حجت الاسلام قرائتی به زوج های جوان توصیه هایی کرده است که زندگی ان ها را صمیمیت ویژه ای ببخشد؛همسر تو کریستاله؛ مواظب باش او را نشکنی... کاری کن که به تو ایمان بیاره... تو باید تکیه‌گاه خوبی براش باشی...

به گزارش لرستان خبر، حجت الاسلام قرائتی به زوج های جوان توصیه هایی کرده است که زندگی ان ها را صمیمیت ویژه ای ببخشد که در زیر امده است:


آقای عزیز

١ ) به همسرت بگو: دوستت دارم!
2 ) واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن .
3 ) همسر تو کریستاله ! مواظب باش او را نشکنی
4 )کاری کن که به تو ایمان بیاره ؛
5 )تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی
6 ) از عشقت برای او هزینه کن ، نه فقط از ثروتت ؛
7 )زیبایی همسرت را ستایش کن؛
8 )کارهایی که از توانش بیرونه , به او واگذار نکن ؛
9 )او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نکن ؛
10 ) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه ؛
11 ) با بحث و جدل او را خسته نکن ؛
12 ) نسبت به همسرت همیشه وفادار باش
13 ) اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن
14 ) همدردی و همدلی او را آرام می کنه؛
15 ) قبل از انتقاد ازش تعریف کن ؛
16 ) سربسرش نگذار
17 )اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه ؛
18 ) اگه آزارش بِدی , از تو متنفر می شه؛
19 ) از دست پختش تعریف کن ؛
20 ) نیش او نوشه ، ناراحت نشو ؛
21 ) دل او را نشکن ؛
22 ) مسخره اش نکن ؛
23 )حسادت او را با تحقیر برنیانگیز ؛
24 ) انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : " با من ستیز مکن  "
25 ) هر وقت بهت شک کرد ، باصداقت و مهربانی مطمئنش کن ؛
26  ) اگه گفت : « به اندازه دنیا دوستت دارم »؛
27 ) اگه گفت : تو منو دوست نداری ؛ من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بلافاصله به او بگو : عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم ؛
28 ) اگه گفت : دلم گرفته تو این خونه ؛ بگو : در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا می گردونمت ؛
29 ) اگه گفت : تو خیلی بدی ! بگو : عوضش تو خیلی خوبی ؛
30 ) اگه ناز کرد ! نازشو به قیمت گرون بخر ؛
31 ) اگه گریه کرد ، خیلی دسپاچه نشو  فقط نوازشش کن ؛
32 ) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم بگو : بهت حق می دم ! تو خیلی صبوری  ازت متشکرم ؛
33 ) اگه اخم کرد ؛ بهش بگو: اخم نکن، زشت می شی؛
34 ) اگه باهات قهر کرد ! بگو: قهرت هم مثل مهرت قشنگه؛
35 ) اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد، فقط شنونده خوبی باش؛
36 ) اگه گفت: من خواستگارای زیادی داشتم؛ با لبخند بگو: پس من خیلی آدم خوش شانسی هستم؛ که تو رو به چنگ آوردم؛
37 ) اگه گفت: تو زشتی؛ بگو عوضش تو خوشگلی؛
38 ) اگه بازم گفت: زشتی؛ بهش بگو: زیبایی مرد در عقل اونه؛
39 ) اگه گفت: طلاق می خوام؛ حتما به مشاور مراجعه کن؛
40 ) دلآرامی که داری دل در او بند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • تایتانیک

    مردای بیچاره 😡😡😡😡😡😡

نظرات