رییس کل دادگستری استان لرستان:

لرستان خبر: رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: روش های سنتی در روند کار بازرسی، کارآیی لازم را ندارند و امروزه استفاده از روش های نوین علمی و بهره مندی از فناوری های جدید نقش مهمی در اجرای بهتر کارها به ویژه در حوزه نظارت و بازرسی دارد.

لرستان خبر، سردارˈمحمد قنبریˈ روز سه شنبه در همایش مسوولین واحدهای بازرسی و حقوقی دستگاههای اجرایی استان، افزود: جریان فعالیت های بازرسی دستگاه های اجرایی باید منجر به شناسایی مشکلات، موانع و انحرافات موجود در روند خدمت به مردم شود.
 

وی با اشاره به اینکه در صورت عدم نظارت مناسب و رعایت نشدن قوانین مردم دچار خسارت خواهند شد، اظهار کرد: تلاش برای رفع مشکلات و موانع و فراهم شدن بستر مناسب توسعه و تعالی، رویکرد اصلی و هدف نهایی در کار واحدهای بازرسی است.
 

سردار قنبری تصریح کرد: نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی همواره باید به صورت مستمر و جدی در دستور کار متولیان قرار گیرد تا از این طریق بتوان موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای بهتر کارها را شناسایی و رفع کرد.


ˈ
جعفر بدریˈ افزود: اگرچه نظارت و بازرسی در کشور قدمت طولانی دارد و تاثیرات موثری نیز در بهبود کارها داشته، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
 

وی اظهار داشت: وجود برخی گزارش های مبنی بر وقوع تخلف در سیستم های اداری، بیانگر ناکارآمدی روش های سنتی در امر بازرسی و نظارت است.
 

بدری افزود: بدون استفاده از روش های جدید و داشتن برنامه علمی و مشخص در حوزه بازرسی نمی توان شاهد تحقق اهداف و برنامه های موردنظر در پیشگیری از بروز تخلفات اداری بود.
 

وی با تاکید بر اینکه در این راستا انحراف ها و موانع باید به خوبی شناسایی و آسیب شناسی شوند؛ گفت : نهاد بازرسی و حفاظت باید به عنوان واحدی مستقل ، وظایف و ماموریت های محوله را در راستای فراهم کردن بستر مناسب برای خدمت رسانی به مردم و رفع و موانع و مشکلات موجود دراین مسیر انجام دهد.

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات