خدام و پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) روز چهارشنبه 13 شهریور در شهرستان الیگودرزحضور یافته و پس از استقبال پرشور از طرف مردم ازنا در بیمارستان امام علی(ع) به عیادت بیماران این بیمارستان رفتند.

حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان ازنا

کاروان زیر سایه خورشید روز چهارشنبه 13 شهریور در شهرستان ازنا حضور یافت و پس ازاستقبال پرشور از طرف مردم ازنا در بیمارستان امام علی(ع) به عیادت بیماران این بیمارستان رفتند.

خدام رضوی که حامل پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) بودند در ادامه به منزل شهدای این شهرستان رفته و از خانواده شهدای این شهرستان دیدار کردند.

DSC_0868.JPG

DSC_1002.JPG

DSC_0863.JPG

DSC_0567.JPG

DSC_0571.JPG

DSC_0575.JPG

DSC_0576.JPG

DSC_0800.JPG

DSC_0795.JPGDSC_0803.JPG

DSC_0805.JPG

DSC_0807.JPG

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • ....

    اینجا ام عکسا قاطی شدن الیگودرز با ازنا...

نظرات