مدیر کل آموزش و پرورش لرستان :

لرستان خبر: مدیر کل آموزش و پرورش لرستان گفت : باید با نگاه به گذشته و توجه به آینده شاخص های کمی و کیفی آموزش و پرورش را ارتقاء داد. بر این اساس با ساماندهی کیفی، بهینه و مطلوب 15 هزار اضافه تدریس نابسامان و نامنظم را ساماندهی شده است.

لرستان خبر ،'گودرز کریمی فر ' روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود : آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه نقش بی بدیل و موثری دارد که براین اساس با ارائه آموزش و پرورشی علمی، پویا، برنامه محورو پاسخگو لایه های بیرونی جامعه قضاوتی مثبت از عملکرد این دستگاه خواهند داشت.
 

وی با اشاره به اینکه دوره کنونی آموزش و پرورش دوره معیار و سنجش است ،افزود: آموزش و پرورش را باید با وضع موجود منابع مالی و نیروی انسانی اداره کرد و با نگاه به گذشته و توجه به آینده شاخص های کمی و کیفی را ارتقاء داد.


وی ارتقای کیفیت و بهره وری مدیریت آموزشی را رویکرد مهم بعدی آموزش و پرورش لرستان خواند و گفت: سه عنصر اراده، امید و پشتکار رمز موفقیت مدیران مدارس است و مدیری که برنامه ریز، سازماندهی خوب، هماهنگ کننده و نظارت کننده باشد میتواند شاخص ها و سیاست های مقام عالی وزارت را در مدارس پیاده کند.
 

وی در ادامه اظهار کرد :ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی تمام آحاد جامعه به عدالت آموزشی، ارتقاء کیفیت آموزشی، توسعه امور پرورشی و تربیت بدنی، توسعه فناوری اطلاعات و تامین و تربیت نیروی انسانی از مهمترین سیاست های محوری آموزش و پرورش طبق بسته اجرایی است.
 

وی افزود: توجه کیفی به دوره های ضمن خدمت و ملزم کردن مدیران شهرستان و مناطق را به داشتن برش استانی از دیگر از سیاست های کاری این دستگاه است .

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات