رئیس سازمان تاکسیرانی شهرستان بروجرد:

لرستان خبر: رئیس سازمان تاکسیرانی شهرستان بروجرد گفت: برای رانندگان سرویس مدارس کارت مخصوص تهیه شده و در صورتی که راننده‌ای کارت شناسایی نداشته و ضوابط قانونی را رعایت نکند، خودروی آن متوقف می‌شود.

لرستان خبر، محمد چاقویی عصر امروز در جلسه کارگروه ساماندهی سرویس‌های مدارس در این شهرستان، اظهار داشت: تدابیر لازم در راستای بازگشایی مدارس صورت گرفته و در خصوص سرویس‌دهی مشکل خاصی وجود ندارد.

 

وی ادامه داد: گشت سازمان تاکسیرانی شهرداری بروجرد نیز در راستای کنترل سرویس‌های مدارس جدی عمل کرده و در صورت تخلف خودرو تاکسی در خصوص سوار کردن تعداد سرنشین دانشآموز بیش از حد مجاز با آنها برخورد می‌شود.

 

رئیس سازمان تاکسیرانی شهرستان بروجرد اضافه کرد: طبق قانون مصوب باید یک نفر در صندلی جلو و سه نفر در صندلی عقب سرویس مدارس قرار داده شده و در صورت عدم رعایت اعمال قانون صورت می‌گیرد.

 

وی عنوان کرد: کارگروه کنترل سرویس مدارس با همکاری سایر ارگان‌های مربوطه تشکیل شده و به صورت محسوس نیز به فعالیت رانندگان سرکشی کرده که این عمل در طول سال اجرا می‌شود.

 

رئیس سازمان تاکسیرانی شهرستان بروجرد بیان داشت: نرخ سرویس‌های مدارس امسال براساس نرخ مصوب توسط کارگروه بوده و در صورت مشاهده اخذ وجه بیشتر از میزان مصوب از سوی رانندگان از طریق کارگروه با آنها برخورد می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه به سرویس‌ها تنها در یک تایم سرویس داده می‌شود، تصریح کرد: این عمل در راستای به موقع رسیدن دانش آموزان در مدارس صورت گرفته است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات