دبیر شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان:

لرستان خبر: دبیر شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، گفت: 500 دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان به اردوهای جهادی اعزام شدند.

لرستان خبر ،'محمد مجتهدزاده'روز سه شنبه درجمع خبرنگاران افزود:در تابستان سال جاری 500 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه جامع علمی کاربردی به اردوهای جهادی اعزام شده است .
 

وی اظهار کرد : این اردوها در قالب بیش از چهار گروه جهادی به مناطق محروم لرستان برای خدمترسانی به مردم اعزام شدند.
 

وی با اشاره به اینکه این دانشجویان از 28 مرکز دانشگاه علمی کاربردی در اردوهای جهادی شرکت کردهاند، تصریح کرد: دانشجویان جهادگر در این اردو ها با توجه به تخصصهای خود، فعالیتهایی در زمینههای عمرانی، فرهنگی، آموزشی و دامپزشکی را برای روستانشینان مناطق محروم انجام دادند.
 

وی گفت :70 درصد این دانشجویان شرکت کننده در اردوهای جهادی آقا و مابقی خانم هستند.
 

وی افزود : فعالیتهای عمرانی، سازندگی، تدریس، احکام و ارسال اقلام موردنیاز از دیگر برنامههای دانشجویان جهادی در مدت زمان اعزام خود به مناطق محروم بود.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات