فرمانده انتظامی لرستان:

لرستان خبر: فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ایفای نقش فرهنگی مهم‏ترین وظیفه نخبگان جامعه در نظام اسلامی است، خاطرنشان کرد: نخبگان و خواص اجتماعی با رسالت سنگین خود و با شناختی که از آسیب‏های اجتماعی دارند باید نیروی انتظامی را در پیشگیری از جرایم و ارتقای احساس امنیت در سطح جامعه یاری کنند

لرستان خبر، سردار محمد قنبری دیشب در جلسه اتاق فکر پلیس استان لرستان که با حضور نخبگان این استان برگزار شد، اظهار داشت: سرمایه اجتماعی اساس اقتدار پلیس است، بنابراین در یک جامعه رو به رشد و توسعهیافته مردم باید بدانند که نظم و امنیت مطلوب و پایدار بدون مشارکت جدی و مسئولیتپذیری آنها به وجود نمیآید، این در حالی است که مشارکت مردم نیز به خودی خود اتفاق نمیافتد بلکه نیازمند تغییر فرهنگ شهروند منفعل به شهروند فعال اجتماعی است.

 

وی عنوان داشت: بخش مهمی از این تغییر فرهنگ بر عهده نهادها، سازمانها، ادارات دولتی، سازمان‌های مـردم‌نهاد، تشکلهای غیردولتی و به ویژه نخبگان استان است.

 

این مسئول خاطرنشان کرد: همه ما باید بپذیریم که در شرایط فعلی کشور دشمن با تغییر تاکتیک تهدید سخت به نرم و در بستر ناتو و شبیخون فرهنگی درصدد تغییر ذائقه جامعـه اسلامی، تخریب خاکریزها و سنگرهای ارزشی نظام، القاء فرهنگ غربی، سست کردن پایههای دینی در سطـح جامعـه و مقابله با اسلام و نظام است.

 

قنبری در ادامه از فرهنگ به عنوان زیربنا و بستر توسعه و پیشرفت یک جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یاد کرد و اظهار داشت: تلاش روزافزون دشمنان برای تخریب سرمایههای اجتماعی کشور از طریق تهاجم فرهنگی هر روز جدیتر میشود.

 

وی با بیان این موضوع که رسالت اخلاقی و اجتماعی پلیس و نخبگان ایجاب میکند که با تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار افقهای روشنی از آینده را پیـش روی دیدگان مردم گشوده شود، بیان داشت: فرماندهی انتظامی استان لرستان با مبنی قراردادن مهندسی اجتماعی نظم و امنیت عمومی درصدد است با تعامل با صاحب‏نظران و نخبگان حوزه و دانشگاه نسبت به تعیین سیاست‏های اجتماعی موثر جهت حفظ و ارتقاء سرمایه‏های اجتماعی، توسعه مشارکت مردم و ایجاد زمینه‏‏ها و ظرفیت‏های لازم برای ایفای نقش مسئولانه شهروندان در بهبود شاخصه‏های نظم و امنیت استان و ارتقاء امنیت عینی و ذهنی شهروندان در قالب اتاق‏های فکر اقدام کند.

 

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ایفای نقش فرهنگی مهم‏ترین وظیفه نخبگان جامعه در نظام اسلامی است، خاطرنشان کرد: نخبگان و خواص اجتماعی با رسالت سنگین خود و با شناختی که از آسیب‏های اجتماعی دارند باید نیروی انتظامی را در پیشگیری از جرایم و ارتقای احساس امنیت در سطح جامعه یاری کنند و مانع شکسته شدن هنجارهای اجتماعی شوند، چرا که ترویج احساس ناامنی در دراز مدت موجب گسترش روح بی‏اعتمادی و تضعیف روحیه مشارکتی مردم شده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره می‏اندازد.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات