لرستان خبر گزارش می دهد

مردم استان لرستان در عاشورای حسینی خاک ماتم بر سر گرفتند و خاکی ترین آیین عزا داری دنیا را در استان لرستان اجرا کردند

به گزارش لرستان خبر، مردم استان لرستان در عاشورای حسینی خاک ماتم بر سر گرفتند و خاکی ترین آیین عزا داری دنیا را در استان لرستان اجرا کردند

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات