لرستان خبر گزارش می دهد

مردم لرستان در شب عاشورای حسینی نوای حزن و اندوه سر دادند

به گزارش لرستان خبر از خرم آباد، مردم  لرستان در شب عاشورای حسینی نوای حزن و اندوه سر دادند

 

1[.jpg

2[.jpg

3[.jpg

4[.jpg

6[.jpg

7[.jpg

8[.jpg

9[.jpg

10.jpg

12.jpg

13.jpg

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات