عکسهایی زیبا از دلفان/

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر با آن پوستین سرد نمناکشباغ بی برگی روز و شب تنهاست،با سکوت پاک غمناکش ...

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش 
ابر با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بی برگی روز و شب تنهاست،
با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران ، سرودش باد
باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست؟
مهدی اخوان ثالث(م.امید)

DSC01552.JPG

DSC01545.JPG

DSC01550.JPG

DSC01551.JPG

DSC01556.JPG

DSC01561.JPG

DSC01542.JPG

DSC01541.JPG

DSC01539.JPG

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات