در حال که مسئولین از گردشگری در لرستان صحبت می کنند

تیر برقهایی در سطح شهر سراب دوره دیده می شود که یا در جای خود قرار ندارند یا با اشکال عجیب و قریب چشم بینندگان را به خود خیره می کنند.

شهرسازی مناسب و نمای هر شهری می تواند در جذب مسافران و رهگذران موثر باشد.

 

سراب دوره مرکز شهرستان چگنی شهر کوچکیست که بر سر مسیر شهر های خرم آباد و کوهدشت قرار دارد.

 

این شهر چند سالی است که از بخش به شهر تبدیل شده و به طبع آن می بایست چهره شهری به خود گرفته و با رسیدگی بیشتر به نماهای ورودی این شهر آن را بعنوان یک شهر کوچک و زیبا مبدل کرد.

 

اگر در این شهر قدمی بزنیم متاسفانه با تیربرقهایی عجیب که یا در جای مناسب قرار ندارند و یا شکل عجیب و غریب دارند مواجه می شویم که توضیحی برای نمی توان آورد.

 

در یکی از خیابانهای این شهر تیربرقهای آن بجای اینکه در کنار حاشیه آسفالت خیابان و کنار جدول باشد در وسط جدول نصب شده که با دیدن آن هر انسانی متعجب می شود که گویا کسی که این تیر برقها را نصب کرده بدون در نظر گرفتن نقشه کوچه ها و خیابانها اقدام به نصب آنها کرده است.

25092955705912371448

37932127932226889570

52583139382502706705

در اقدامی که شهرداری شهر سراب دوره برای برطرف کردن این مشکل انجام داد تیربرقهایی به محل تیر برقهای قبلی آورده و بطور صحیح در کنار جدول نصب کردند ولی انگار فراموششان شد که تیربرقهای قبلی را از زمین درآورده و تیر برقهای قبلی همچنان  وسط جدول قرار دارند.

 

به گوشه دیگر شهر می رویم جایی که بلوار ورودی و مقابل پارک زیتون شهر سراب دوره است.

 

این پارک یکی از مکانهایی است که هر مسافری هنگام استراحت به آن مراجعه و نمایی از شهر مقابل چشمانش قرار می گیرد.

 

اولین چیزی که مسافران بعد از ورود به این پارک می بینند تیر برقی کج شده به طرزی عجیب و خطرناک در وسط بلوار ورودی این شهر می بینند که همچنان از آن استفاده می شود و هر لحظه ممکن است بر سر خودرو یا فردی سقوط کند.

55472948150690767803

شکل عجیب این تیر برق گواهی از تصادف یک کامیون با آنرا می دهد که از آن زمان حدود دو ماه گذشته ولی این تیر برق همچنان به حال خود رها شده و نمایی نامناسب به بلوار ورودی این شهر داده است.

82261456157172814488

از مسئولین مربوطه انتظار می رود با توجه به کوچکی این شهر و نیاز آن به پیشرفت زمینه های این پیشرفت را با رسیدگی بیشتر و بهتر به آن فراهم کرده و در پیشرفت شهرستان نوپا چگنی سهیم باشند.

منبع: خبر چگنی

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات