لرستان خبر گزارش می دهد

زنان روستایی قرنهاست به عنوان معماران اصلی اقتصاد روستا بار اصلی رونق روستاها را به دوش می کشند تا با افزایش مهاجرت به شهرها نگاه ها به سرانگشت تدبیر این قشر برای زنده کردن دوباره روستا دوخته شود.

در زمینه عمق تاثیرگذاری فعالیت های زنان در هر جامعه ای همین بس که در هر حرکت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان پیشتاز و جلودار بوده اند و اگر قرار بر این بوده حرکت و فرهنگی تبیین و ماندگار شود این زنان بوده اند که در کسوت مادری یا همسری وارد گود شده و همواره هم تاثیرگذاری خود را به اثبات رسانده اند.

 

در این میان در عرصه اقتصاد و فرهنگ با توجه به نامگذاری سال به نظر می رسد باید برنامه ریزی جدی تری روی قشر زنان برای تحقق اهداف والای شعار سال صورت گیرد چرا که تمرکز بر روی این قشر می تواند بسیاری از اهداف این بخش را محقق کند.

 

در حوزه اقتصادی زنان در بخشهای مختلف از گذشته های دور تاکنون به ویژه در روستاها رکن اصلی اقتصاد روستایی بوده اند و بخش عمده ای از بار فعالیتها در این بخش را به دوش کشده و به حق موفق هم بوده اند.

 

رونق دوباره روستاها در گرو توجه به نقش بانوان

 

حکایت زنان تولید کننده روستایی روایت زنانی است که روی زمین های کشاورزی خود محصول می کارند، در زمینه پرورش مرغ و گوسفند و گوساله فعالیت دارند، واحدهای تولید صنایع دستی را به راه انداخته اند و حتی برای فروش تولیدات خود فروشگاه دایر کرده اند تا در قالب فعالیتهایی کوچک از تولید تا مصرف را با تکیه بر توانمندیهای خود هدایت کنند.این در حالیست که طی سالهای گذشته با افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها شاهد از دست رفتن بسیاری از مشاغل روستایی و ضربه جدی به اقتصاد روستا بوده ایم، موضوعی که برای آسیب شناسی آن از یک سو و بازگشت به مسیر درست گذشته نیازمند توجه به بانوان روستایی هستیم.

 

حکایت زنان تولید کننده روستایی روایت زنانی است که روی زمین های کشاورزی خود محصول می کارند، در زمینه پرورش مرغ و گوسفند و گوساله فعالیت دارند، واحدهای تولید صنایع دستی را به راه انداخته اند و حتی برای فروش تولیدات خود فروشگاه دایر کرده اند تا در قالب فعالیتهایی کوچک از تولید تا مصرف را با تکیه بر توانمندیهای خود هدایت کنند.

 

این حرکت هایی که گاه کوچک به نظر می رسد می تواند نمونه ای برای حرکت در مسیر تحقق اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی باشد، الگویی که بر شکوفایی با توجه به توانمندی ها و داشته های داخلی تاکید دارد.

 

زنان روستایی در جای جای استان لرستان در مدت فعالیت خود توانسته اند گام های جدی و موثری بردارند تا نشان دهند در یک روستای دورافتاده هم می توان محصولاتی را تولید کرد که راهی بازارهای استانهای مختلف کشور شده و نام تولید داخلی زنان روستایی را پرآوازه کند.

 

حرکت های بانوان روستایی از دو جنبه قابل بررسی است، از یک سو نقش تاثیر گذار آنها در اقتصاد روستا قابل انکار نست و از سوی دیگر ورود بانوان و همت آنها در این حوزه می تواند فرهنگ کار و تلاش را در میان فرزندان روستایی و شهری تبیین و نهادینه کند.

مشارکت بانوان روستایی موانع توسعه روستاها را رفع می کند

نماینده اعضای شوراهای اسلامی روستایی استان لرستان به اهمیت منابع انسانی برای رسیدن به اهداف توسعه در هر جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از راه های تقویت و تجهیز منابع انسانی توانمند سازی بانوان روستایی است.

 

مریم ظفری با بیان اینکه توسعه روستایی توسعه ای است که بتواند نیازهای عمومی را بدون به مخاطره انداختن نیازهای زیست محیطی نسل آینده برآورده کند افزود: حضور بانوان روستایی می تواند موانع سر راه برنامه ریزی را رفع کرده و باعث رفاه و آسایش نسبی جامعه روستایی شود.اشتغال بانوان روستایی پیامدهای مثبت روحی و روانی را نیز بدنبال خواهد داشت واین امر می تواند باعث بالا بردن سطح روحیه خودباوری، افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگی شخصی شده و این موضوع را به نهاد خانواده نیز منتقل کند.

 

وی ادامه داد: مشغول بودن بانوان روستایی به کسب و کار پیامدهای مثبتی دارد که از جمله تجربه موفق سازمان جهاد کشاورزی در این خصوص می توان به ایجاد و راه اندازی صندوق اعتبارات خرد روستایی ویژه بانوان روستایی و قشر کم درآمد اشاره کرد.

 

رضایتی که به خانواده روستایی منتقل می شود

 

نماینده اعضای شوراهای اسلامی روستایی در استان لرستان تصریح کرد: اشتغال بانوان روستایی پیامدهای مثبت روحی و روانی را نیز بدنبال خواهد داشت واین امر می تواند باعث بالا بردن سطح روحیه خودباوری، افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگی شخصی شده و این موضوع را به نهاد خانواده نیز منتقل کند.

 

 

ظفری به برخی موانع پیش روی اشتغال بانوان روستایی اشاره کرد و بیان داشت: عامل فردی، خانوادگی و اجتماعی و همچنین دسترسی پایین زنان روستایی به تسهیلات از جمله موانع موجود در زمینه اشتغال زنان روستایی هستند.

 

وی در اینباره افزود: پرورش قارچ توسط یک زن روستایی مستلزم اخذ تسهیلات مورد نیاز برای این امر است که برای دریافت تسهیلات نیز به ارائه وثیقه شهری نیاز است که این امر می تواند مانع اشتغال زن روستایی شود.

 

زنانی که می توانند نان روستا و شهر را بدهند

 

نماینده اعضای شوراهای اسلامی روستایی در استان لرستان بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای توانمند سازی بانوان روستایی و فراهم آوردن زمینه اشتغال آنها تاکید کرد و افزود: ضرورت دارد برخی از مشاغل روستایی از جمله پخت نان روستایی معرفی شوند و روی روند اجرای فرآیند پروژه های اشتغالزایی در روستاها نظارت بیبشتری صورت گیرد.

 

ظفری از برگزاری شش نمایشگاه روستایی در طی سالجاری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و عنوان کرد: با برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی در مکان های پرتردد شهری و روستایی می توان محصولات بانوان روستایی را عرضه کرد.

 

وی گردشگری روستایی را یکی از راه های اشتغالزایی روستایی دانست و بیان داشت: با دایر کردن فروشگاه ها یا سیاه چادرهایی در مناطق گردشگری روستاهای استان مانند آبشارها، اماکن متبرکه و مناطق نمونه گردشگری می توان محصولات تولیدی زنان روستایی همچون صنایع دستی و محصولات لبنی و پروتئینی را عرضه کرد.

 

بانوانی که در شوراها مسائل روستاها را پیگیری می کنند

 

نماینده بانوان عضو شوراهای اسلامی روستایی لرستان به برخی مشکلات و چالشهای این حوزه و پیگیری های بانوان عضو شوراها برای رفع این مشکلات اشاره کرد و گفت: عدم وجود منابع مالی برای شوراهای روستایی و توسعه برنامه های هدفمند اشتغالزایی و زیربنایی در حوزه کشاورزی از جمله مسائل این بخش است.

 

امیدی از عدم شناسایی میراث فرهنگی و آثار تاریخی و ظرفیتهای روستایی در این بخش انتقاد کرد و گفت: عدم اختصاص منابع مالی برای تکمیل طرح های هادی روستایی از یک سو و عدم اجرای طرح های هادی در روستای کمتر از ۲۰ خانوار از سوی دیگر بر مشکلات زیرساختی در روستاها افزوده است.

 

وی به عدم توجه به تقویت مراکز بهداشتی و درمانی اشاره کرد و بیان داشت: رفع مشکلات یاد شده نیازمند توجه و پیگیری ویژه متولیان امر است.

 

زنانی نیازمند رسانه

امیدی در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارها در زمینه توسعه هر چه بیشتر روستاها و استفاده از توانمندی بانوان اشاره کرد و یادآور شد: توسعه اشتغالزایی برای زنان روستایی از طریق صندوقهای سرمایه گذاری و تشکیل تعاونیهای تولیدی برای فرآوری محصولات زراعی و باغی علاوه بر کمک به توانمندسازی بانوان موجب اشتغال پایدار در روستاها می شود.

 

بهره مندی روستائیان و به ویژه زنان روستایی از رسانه های جمعی می تواند ضمن انتقال مسائل و مشکلات به توسعه روستاها کمک کند به طوریکه تولید برنامه های تلویزیونی به منظور تکریم جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعه پایدار روستاها ضروری به نظر می رسد.

 

وی عنوان کرد: همچنین تخصیص اعتبار و منابع مالی برای بافت های فرسوده روستایی از مهاجرت روستائیان جلوگیری کرده و از خسارات جدی در حوادث احتمالی نیز جلوگیری می کند.

 

نماینده بانوان عضو شوراهای اسلامی روستایی لرستان با بیان اینکه اکثر زنان روستایی خانه دار هستند گفت: تخصیص اعتبار و منابع مالی برای توسعه مشاغل خانگی به این بانوان کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی خواهد بود.

 

امیدی خواستار توجه رسانه ها به روستاها شد و بیان داشت: بهره مندی روستائیان و به ویژه زنان روستایی از رسانه های جمعی می تواند ضمن انتقال مسائل و مشکلات به توسعه روستاها کمک کند.

 

وی بر ضرورت تولید برنامه های تلویزیونی در راستای تکریم جایگاه زنان روستایی در تولید و توسعه پایدار روستاها، خواستار جدیت رسانه ها و به ویژه رسانه ملی در این زمینه شد.

 

نماینده بانوان عضو شوراهای اسلامی روستایی لرستان حذف بروکراسی اداری برای صدور مجوزهای فعالیت، برگزاری دوره های فنی و حرفه ای طولانی مدت برای اشتغالزایی زنان، تشکیل کارگاههای آموزشی، اصلاح قوانین پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به زنان و ... را از دیگر مطالبات این قشر برشمرد.

منبع: مهر

انتهای پیام/

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات