معاون عمرانی استاندار لرستان:

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: از میان حدود 12000 کلاس درس استان لرستان 60 در صد آن فرسوده یا تخریبی هستند

به گزارش لرستان خبر ، محمد اصلانی گفت: لرستان از حیث فضاهای آموزشی دارای 2526 فضا بوده و از جهت تعداد آموزشگاههای دایر 3938 در قالب 12 هزار و 485 کلاس درس اداره میشود.

 

وی اضافه کرد: از این تعداد کلاس فقط 5007 کلاس با استانداردها نورمهای موجود کشور، تطابق یا استحکامبخشی دارند و 7478 کلاس یعنی در حدود 60 درصد آنها فرسوده یا تخریبی هستند.

 

اصلانی ادامه داد: اگر بخواهیم کل فضاهای آموزشی را به نورم استاندارد و قابل قبول برسانیم نیاز به اعتباراتی بالغ بر هزار میلیارد تومان داریم که تحقق و تأمین این امر در افق کوتاهمدت قطعاً برای دولت محقق نیست.

 

معاون عمرانی استاندار افزود: باید از پتانسیل ارزشمند غیردولتی و مشارکتهای مردمی نظیر افراد حقیقی و حقوقی استفاده کرد و این امری اجتنابناپذیر است.

 

وی خاطرنشان کرد: امید میرود رسانهها با تنویر افکار عمومی به شیوهای رسا و  به دور از تنش و نگرانی بتوانند کاستیها را ترسیم و زمینه را برای ایجاد فضاهای جدید فراهم کنند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات