هم زمان با دهه فجر؛

دردومین روزازایام الله دهه مبارکه فجر تنها پارک « جانبازان » پلدختر به « پارک بانوان» تغییرنام یافت .

به گزارش لرستان خبر، در دومین روزازایام الله دهه مبارکه فجر تنها پارک « جانبازان » پلدختر به « پارک بانوان» تغییرنام یافت .

                          

ضمن قدردانی ازاقدام فرماندارمحترم شهرستان ودیگرمسئولین درخصوص اختصاص پارکی به بانوان محترمه،اما شایسته تربود درایام الله دهه مبارکه فجربه جای آنکه نام جانبازان ازاین بوستان حذف و« بانوان » به جای آن قرارگیرد مسئولین مرتبط با این موضوع کمی سنجیده تردراین ایام مبارک اقدام کرده وپارک و بوستان دیگری رابرای نامگذاری جدید انتخاب می کردند یا آنکه یکی ازبوستان های دردست مطالعه واحداث را برای « بانوان » برمی گزیدند.   

منبع: بالاگریوه

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • بسیچی

    وقتی درتریبون های رسمی شهرپلدختر توسط کسانی که وامداراین ععزیزان هستند به ایثارگران اهانت میشودتغیر اسم یه پارک یه چیزمعمولی است....

نظرات