یک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد صدرای شیراز در پارکینگ مجاور دانشگاه آزاد صدرا اقدام به خوسوزی کرد.

یک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد صدرای شیراز در پارکینگ مجاور دانشگاه آزاد صدرا اقدام به خوسوزی کرد.

صبح دیروز یک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد صدرای شیراز در حالی که پیش از آن در شبکه های اجتماعی موبایلی خبر از قصد خودسوزی خود داده بود، در پارکینگ مجاور دانشگاه آزاد صدرا این نیت خود را عملی کرد.

به گفته شاهدان عینی این دانشجوی دختر پس از تهیه نزدیک به دو لیتر سوخت قابل اشتعال اقدام به خوسوزی کرد. حال عمومی وی نسبتا نامناسب گزارش شده و گفته می شود در بیمارستان قطب الدین شیراز بستری است.

پیگیری ها از مسئولان مرتبط درباره علت این کار تاکنون به جایی نرسیده است.

برخی گفته ها حاکی است یک رابطه عشقی و عاطفی نافرجام علت این کار بوده است.

مسئولان دانشگاه نیز با این پاسخ که خودسوزی در پارکینگ مجاور دانشگاه و خارج از حوزه مدیریت صورت گرفته از ارائه توضیحات تکمیلی اجتناب می کنند.
 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات