مدیر کل محیط زیست لرستان گفت : یک راس گوزن زرد ایرانی بعد از 150 سال در لرستان متولد شد.

مهرداد فتحی بیرانوند افزود : گوزن زرد ایرانی حدود 150 سال پیش در لرستان منقرض شده است ونسل آن به علل مختلف نظیر تخریب زیستگاه و شکار بی رویه به شدت رو به انقراض نهاد و متاسفانه از آن در لرستان فقط نام محلش به یادگار مانده بود .

وی اظهار کرد : گوزن زرد ایرانی گونه ای است که زمانی در سراسر جنگل های متراکم زاگرس و بیشه زارهای لرستان و خوزستان از جمله منطقه جنوبی خرم آباد بنام تنگ گازرده(گوزن زرد)و(گاو شماردر جنوب غربی خرم آباد)می زیسته است.

وی تصریح کرد : بر اساس وجه تسمیه مذکور که در زبان محلی به حضور حیوانات درشت اندام اشاره دارد بیانگر وجود این حیوان در استان لرستان می باشد،به طوریکه در ایام سابق با مشاهده این حیوان در مناطق یاد شده استان افراد بومی که از نام علمی آن شناختی نداشته اند از آن به لحاظ رنگ زرد و جثه درشت در حد تیپ ظاهری گاو به آن گاو زرده گفته اند.

وی گفت : در راستای احیای این گونه ارزشمند از سال 1314تاکنون اقدامات موثری در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت ،تا بدینوسیله از انقراض گونه ای که در گذشته پراکندگی وسیعی از شمال آفریقا تا عراق و ترکیه داشته،و امروز فقط در ایران وجود دارد جلوگیری شود .

وی اظهار کرد :در سالهای گذشته تعداد 3راس گوزن زرد ایرانی از زیستگاه دشت ناز ساری به خرم آباد منتقل شد تا با همکاری دامپزشکی لرستان نسل این گونه ارزشمند در لرستان احیا شود.

وی تصریح کرد : همانگونه که در اخبار منتشر شد متاسفانه 2راس از این گونه ارزشمند به دلیل جدال شدید با هم تلف شدند،و فقط یکی از گوزن ها نر زنده ماند.

فتحی بیرانوند گفت : خوشبختانه با تلاش محیط زیست استان بعد از 150سال اولین گوزن زرد ایرانی نر با وزن 4کیلو گرم در پناهگاه قبلیش متولد شد.

وی افزود :این گوساله هم اکنون در سلامت کامل بسر می برد و در شرایط خوبی نگهداری می شود. منبع: ایرنا

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات