نسخه‌ای برای تحول در لرستان اگر...؛

شهرستان دوره چگنی با پیاده کردن طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی به تحولی عظیم در زمینه اشتغال رسیده که این نسخه می تواند برای کل استان پیاده شو د اگر مدیران بخواهند.

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود.

 

 

"محمد خورشیدوند" مسئول بسیج سازندگی شهرستان چگنی  با اشاره به فعالیتهای بسیج سازندگی در این شهرستان در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی گفت: بسیج سازندگی شهرستان چگنی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی در طرح برنامه های ایجادی و توسعه ای مبلغ 20 میلیارد ریال تسهیلات از سالهای 1392 تا سال جاری جهت اشتغالزایی در اختیار تعداد 400 نفر که از این طرحها استفاده کرده اند گذاشته است.

 

 

 

وی افزود: با توجه به مناطق روستایی شهرستان چگنی بیشتر طرحها در قالب دامپروری، زنبورداری، توسعه شیلات ماهی، مشاغل خانگی و ایجاد طرحهای فصلی و صنایع تبدیلی مانند کود ورمی اجرا و اشتغالزایی شده است.

 

 

خورشیدوند در ادامه یادآور شد: بسیج سازندگی شهرستان چگنی بازار خرید تولیدات این طرحها از جمله کود ورمی و شیلات را نیز ایجاد کرده است.

 

 


منبع: خبر چگنی

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات