نقشه های فوق نشان می دهد که چگونه جمعیت منطقه ای محدود با جمعیت مابقی سرزمین های یک کشور برابری می کند.

به گزارش لرستان خبر، مرکز جمعیت در مناطقی خاص همواره مورد نظر جغرافی شناسان بوده است. با این حال دانستن این نکته که نیمی از جمعیت کره زمین تنها در منطقه ای بسیار کوچک زندگی می کنند حیرت آور است. 

نقشه های زیر نشان می دهد که چگونه جمعیت منطقه ای اندک در هر کشور با سراسر جمعیت ساکن در سایر مناطق برابری می کند.

 

                   جمعیت مناطق زرد رنگ با کل جمعیت ساکن در سایر مناطق برابر است. (جهان)

جمعیت مناطق زرد رنگ با کل جمعیت ساکن در سایر مناطق برابر است. (جهان)

 

                       جمعیت منطقه قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (آمریکا)

جمعیت منطقه قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (آمریکا)

 

                    جمعیت منطقه قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (استرالیا)

جمعیت منطقه قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (استرالیا)

 

        جمعیت منطقه آبی و قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (کانادا)

جمعیت منطقه آبی و قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (کانادا)

 

         جمعیت منطقه قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (برزیل)

جمعیت منطقه قرمز رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (برزیل)

 

    جمعیت منطقه سیاه رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (ترکیه)

جمعیت منطقه سیاه رنگ با جمعیت سایر مناطق برابر است. (ترکیه)

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
 • ناشناس

  تعجب نداره
  اگه کل مردم دنیا رو کنار هم بچسبونی
  پشت سد دز جا میشن
  چون جمعیت دنیا کمتر از هشت میلیارد نفره
  یعنی اگه برا هر نفر نیم متر مکعب در نظر بگیریم در یک مکعب به طول و عرض و ارتفاع یک کیلومتر جا میشن

نظرات