بحث و نظر؛

برای همگان این یک سوال است که تفاوت بین داروهای گیاهی و شیمیایی چیست و کدام یک بر دیگری ترجیح و برتری دارند.

به گزارش لرستان خبر، برای همگان این یک سوال است که تفاوت بین داروهای گیاهی و شیمیایی چیست و کدام یک بر دیگری ترجیح و برتری دارند.

برای اطلاع از تفاوت این دو دسته دارو باید ساختار ترکیبی آنها را با یکدیگر مقایسه کرد .

داروهای شیمیایی که به آنها داروهای مصنوعی یا سنتزی نیز گفته میشود دارای تعدادا معدودی ماده هستند. در بسیاری از داروهای شیمیایی تنها یک ماده موثر وجود دارد و برای ساخت قرص ، قطره ، کپسول ، شربت و اَشکال دیگر آنها ، از چند ماده شیمیای دیگر کمک گرفته میشودو این مواد نقش پر کننده ، چسباننده ،رقیق کننده ، بازکننده و روکش دهنده را به عهده دارند . در واقع بسیاری از عوارض دارو ها نیز مربوط همین مواد کمکی است .

این دارو ها دارای اثرات قوی و سریع هستند و در عین حال دارای عوارض جانبی نیز میباشند . اصولا هر چه دارو دارای اثرات قوی و سریع تر باشد به همان اندازه عارضه جانبی بیشتری را داراست . 

بزرگترین مزیت داروهای شیمیایی تاثیر قوی و سریع آنهاست .

در عوض بزرگترین عیب آنها نیز همان عوارض جانبی آنهاست که در بعضی موارد میتوانند خطرات جدی و غیر قابل برگشتی را ایجاد نماید .داروهای گیاهای  حاوی تعداد بسیاری از ماده می باشند که همگی با سرشت و طبیعت وجود انسان سازگارند .

همچنین در عصاره گیاهان ، گاهی تا بیش از هزار وجود دارد که بعضی مواد اصلی و بعضی فرعی می شابد وبسیاری از مواد فرعی در جلوگیری از عوارض جانبی مواد اصلی موثر اند .

از طرفی دیگر بسیاری از این مواد آثار محافظت قلب ، کبد ، خنثی کننده رادیکال های آزاد ضد اکسیدان ، خنثی کننده سموم بدن و یا اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیستی مواد اصلی را دارا هستند از این رو با توجه به تعداد مواد و اثرات و مکانیسم های مخلتف داروهای گیاهی معمولا دارای سرعت کند ، عوارض کم و اثرات پایدار هستند باید به این مطلب نیز اشاره کرد که  عیب اشکال مایع داورهای گیاهی (قطره ها ) مزه آنهاست . و همچنین هزینه خرید انها و قیمت بالا.

 

1. با توجه به متن فوق نظر شما چیست؟

 

2. شما از کدام یک نتیجه مطلوب تری گرفته اید ؟چرا؟

 

3. آیا شما به تمام  مراکز درمان با طب سنتی اعتماد می کنید؟

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات