عضو شورای اسلامی شهر تهران:

پرویز سروری عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: بنده معتقدم که راه اندازی جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی بسیار کار پسندیده بوده است.

به گزارش لرستان خبر، پرویز سروری عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص لزوم تشکیل جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی اظهار داشت: بنده معتقدم که راه اندازی جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی بسیار کار پسندیده بوده است. اما معتقدم که موثر و تاثیرگذار نخواهد بود، مگر آنکه دارای شرایط و ضوابطی باشد.

وی در ادامه افزود: همان طور که می دانید، محیط فضای مجازی بسیار باز و گسترده است. به همین گستردگی این فضا، مشخص نیست که راهبر چه سازمان و چه نهادی است. هر فردی می تواند هر اقدامی که دلخواه وی است، انجام دهد و برای دیگران به اشتراک بگذارد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که راهکارهای قانونی برای قانونمند کردن فضای مجازی، نه تحت عنوان محدود کردن، لازم است که وجود داشته باشد. همان طور که مشاهده می کنید، جبهه های فراوانی تشکیل شده است و هر کدام برای خودشان فعالیت می کنند. تا زمانی که راهکار قانونی و نظامند وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که تاثیرگذاری مثبتی در حوزه مبارزه با فساد در فضای مجازی داشته باشد.

سروری در ادامه تصریح کرد: به هر حال راه اندازی جبهه مبارزه با فساد در فضای مجازی در این شرایط آشفته، بسیار به موقع بوده است. بعضا شاهد هستیم که با آبروی مردم در فضای مجازی بازی می شود. بعد که مشخص می شود، هیچ گونه عقبه خاصی نداشته و تنها عده ای بودند که درصدد مقابله با آبروی مردم در فضای مجازی فعالیت می کنند.

وی گفت: همان طور که می دانید، فضای مجازی بسیار گسترده و بدون چارچوب خاصی است. چگونه می توان با یک جریان بی شاخصه و بی قانون، با استفاده از جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی مبارزه و مقابله کرد؟ یک موقع است که مبارزه با فساد توسط فسادگران انجام می شود. این افراد و جریان ها با بی اعتماد کردن مردم نسبت به کسانی که در فضازی مجازی با فساد مبارزه می کنند، درصدد پیشبرد اهداف خود در این فضا هستند. همین موضوع می تواند بی اعتمادی در مردم را رواج و ترویج دهد.


منبع: پارس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات