یادداشت؛

اما نفوذ قلیان آن هم با توجه به ضررهای فراوانی که ذکر شد در محیطِ_خانه و در درونِ خانواده های ایرانی امریست قابلِ تامل!

لرستان خبر-نویسنده: احمدرضا کوشکی: از زمانیکه پای قلیان به این وسعت به درونِ محیطِ خانواده هاى ایرانى باز شده است مدام پزشکان از ضررهای آن صحبت میکنند

عاملِ سرطان های ریه و مری، بیماری_انسداد_ریوی_مزمن ، آمفیزم ، افزایش_حملات_آسم ، ذات_الریه و ...

اما باز قلیانها با نقش و نگارهاى گوناگون در حجم های مختلف در میان منازل ما خود نمایی میکنند ،

 حتی در صورت نبودِ این وسیله خطرناک  ، دسترسی به آن در کوتاهترین زمان میسر است

کافیست تلفن را بردارید و در تهران در کمتر از نیم ساعت قلیانِ آماده را درست درب منزل تحویل بگیرید   

همان عامل_بیماری_های_گوناگون...

مروری به اختراع_قلیان نشان میدهد که اولین بار تنباکو توسط #پرتغالیها حدود صد سال قبل از حکومتِ صفوی وارد هند و ایران شده است و جالب اینکه در هند پزشکی ایرانی برای تصفیه و خنک کردنِ دود آن ، تنباکو را از ظرف آب عبور داد و به این ترتیب قلیان اختراع شد..

اما در سالهاى معاصر شاهد ورود تنباکوهای به اصطلاح میوه ای با رایحه هایی خوش و با دودِ زیاد این بار بسیار خطرناک تر از گذشته بوده و هستیم  و متاسفانه اقبالِ خانواده ها مخصوصا جوانها به تنباکوهای_میوه ای به همان اندازه ی میزانِ ضررش افزایش یافته است.  

یک متخصص ریه میگوید تنباکوهای میوه ای تقریبا چهار هزار ماده_سمی از جمله قطران و فلزات_سنگین را در ریه رسوب می دهند و برجک های تنفسی را فلج میکنند ، ایشان اعتقاد دارد تنباکوهای میوه ای توتون های کپک زده ای هستند که شانزده ماده شیمیایی به آنها اضافه میشود و..

اما سوال اینجاست که علل اقبال_خانواده_ها_و_جوانان به سمت قلیان چیست؟

با بررسی هایی اجمالى ، در مى یابیم که عواملِ گوناگونی در این امر دخیل هستند ، مثلاً تبلیغات بی پایه ای که درباره سالم بودن آن در بازارِ تجاری بر سر زبانهاست یا نبودِ سرگرمی ، گرایشِ انسان به تفریح و لذت بردن از زندگى و..

اما نفوذ قلیان آن هم با توجه به ضررهای فراوانی که ذکر شد در محیطِ_خانه و در درونِ خانواده های ایرانی امریست قابلِ تامل!  

به نظر میرسد زندگی مدرن باعثِ دور شدنِ افرادِ جامعه از یکدیگر شده است ، اما میلِ به زندگی اجتماعی ، موردِ توجه بودن و در کنارِ هم زیستن که نیازی فطری و ذاتی ست کماکان میان افراد وجود دارد ،

اما پدر در نقشِ پدری

مادر در نقشِ مادری

و فرزند در نقشِ فرزندی ،

حرفی برای گفتن در محیط خانواده ندارند ،  کمبودِ سرگرمی برای جوانان ، محیطِ سرد خانواده ها ، صرفِ تمام انرژی در محیط کار برای والدین ،تاثیرِ شبکه هایِ ماهواره اى و پخشِ سریالهایی در راستای تخریب بنیانِ خانواده، عملکرد ضعیف صدا و سیما ، خانه و خانواده  را جداىِ از آسیب پذیری در مواجهه با بحرانهای اجتماعی ، جولانگاهِ قلیان کرده است

حالا دیگر قلیان است که باعث اتصال و دورِ هم جمع شدنِ خانواده هاست

قلیان است که محیطِ خانه را گرم میکند

قلیان است که خنده بر روی لبِها می نشاند

پدر و مادری که حرفى نو برای فرزند ندارند، اصولِ موارِد اسلامی، اخلاقی را رعایت نمیکنند ، الگوی مناسبی برای فرزندان نیستند و خودشان دنبال سرگرمی اند ، باید جایشان را به قلیانی بدهند که اتفاقا خیلی خوب صدایش در می آید و خیلی خوب سرگرمی ایجاد میکند.

 جدای از عوامل گوناگون دیگری که باعث اشتیاق به قلیان در بین جوانان و بزرگسالان جامعه ما گردیده  باید تغییری جدی در مدیریتِ اداره خانواده توسطِ بزرگترها اعمال شود تا کمتر صداىِ قلیان در میهمانیها و محیط خانواده  شنیده و از ضررهاى جسمی و روحی روانی و بروز بیماریهای خطرناکِ ناشی از مصرف آن جلوگیری کرد

نویسنده: احمد_رضا_کوشکی

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات