لرستان خبر گزارش می دهد؛

اردوی جهادی تابستان شهرستان دلفان با حضور 115 نفر از دانشجویان دانشگاه های این شهرستان برگزار شد

به گزارش لرستان خبر، اردوی جهادی تابستان شهرستان دلفان با حضور 115 نفر از دانشجویان دانشگاه های این شهرستان به مدت 10 روز در دهستان میربگ برگزار شد.

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

اردوی جهادی</span> دانشجویی شهرستان دلفان</span>،لرستان، عکس | خبر آزاد

منبع:آساره خبر

انتهای پیام/

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات