گزارش/

استفاده شخصی از خودروهای دولتی توسط مسئولین وکارمندان در سطح شهرستان سبب نارضایتی مردم شده و این اقدام را خیانت به بیت المال و سوء استفاده از اموال عمومی می دانند.

به گزارش لرستان خبر، متاسفانه در سطح شهرستان  تعدادی از مسئولین و کارمندان  ادارات از خودروهای بیت المال که با پلاک قرمزها برای عموم مردم شناخته شده اند استفاده شخصی نموده و استدلال آن‌ها این است که تا اندازه‌ای به سبب کار کردن در مجموعه ادرای  حق استفاده از اموال دولتی را دارند .

خودروهای بیت المال در الیگودرز،عکس،تصویر

استفاده از این خودروها  در ساعات غیر اداری ، روزهای تعطیل ،در مراسمات ترحیم و.... دیده شده است به گونه ای که مورد اعتراض بسیاری از  مردم  قرار گرفته است.

این  درحالی که مسئولین وکارمندان نسبت به این موارد حساسیتی نداشته ولی مردم این اقدام را خیانت به بیت المال دانسته و خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی شده اند .

حتی عده ای در خیابانهای اصلی شهر با استفاده از این وسایل نقلیه دولتی  میوه و یا مواد خوراکی برای منزل شخصی در ساعات غیر ادارای تهیه نموده ویا در روز تعطیل وسایل نقلیه دولتی در جلوی درب منازل شخصی پارک شده است .

خودروهای بیت المال در الیگودرز،عکس،تصویر

بیت المال بعنوان امانتی در دست مسئولان است تا  کارها و امورات آن اداره ونهاد را انجام دهند وبی توجهی نسبت به این امر از سوی مسئولین سبب می شود که روحیه سوء استفاده از بیت المال در شهرستان  رواج یابد .

تمام حرکات و رفتار مسئولان و مدیران همواره زیر نگاه تیزبین مردم است و آحاد ملت از تبعیض، بی عدالتی و سوء استفاده ازجایگاه و اموال عمومی و دولتی نیز بیزارند.

توصیه حضرت علی(ع) در استفاده از بیت المال

آنچه قابل توجه و دقت است، این است که بیت المال در نظام اقتصادی اسلام، بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده و از جایگاهی ویژه برخوردار است. هدف از بیت المال، تأمین اهدافی بلند در حرکت تکاملی انسان به سوی سعادت و معنویت و قرب الهی است.

امام علی (ع) خطاب به عبدالله بن زمعه (از پیروان و یاران آن حضرت) آن هنگام که از او، درخواست کمک می کند، ماهیت بیت المال را برای او روشن می کند. او، بیت المال را نه مال شخصی امام می داند و نه مال فردی از مسلمانان، بلکه بیت المال، از آن مسلمانان است که در اختیار امام مسلمانان گذاشته می شود تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد.

حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری ، علما و ... نیز در مورد استفاده از بیت المال سخنان رابیان داشته اند اما عده ای بی توجه به این رهنمودها همچنان به کار خود می پردازند.

 خودروهای بیت المال در الیگودرز،عکس،تصویر

 

چگونگی استفاده از خودروهای دولتی در ادارات

در ماده سه این آئین نامه آمده: تمامی خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودرو خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده به موجب دستورالعمل صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد، معین می شود و هرگونه استفاده غیرمجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است.

در تبصره این ماده آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند الف و ب ماده دو این آئین نامه کنترل لازم را به عمل آورد و اتومبیل های فاقد برچسب دولتی را شناسایی، متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت اموراقتصادی و دارایی گزارش کند.

خودروهای بیت المال در الیگودرز،عکس،تصویر

  ماده چهار نیز تصریح می کند: خودروهای خدمات اختصاصی فقط در اختیار مقامات موضوع تبصره  دو ماده یک  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها قرار می گیرند و چگونگی استفاده از آنها درحد متعارف با تشخیص استفاده کننده است.

در تبصره این ماده آمده است: برای کارکنانی که به دلیل نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب کند با تائید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیلهای مزبور با پلاک دولتی استفاده نماید.

در فصل سوم این آئین نامه و در ماده هشت آمده: دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش مراجع ذیربط و یا مشاهده هرگونه تخلف از مفاد این آئین نامه مکلف است برخورد اداری لازم را با متخلف به عمل آورد.

منبع: هیجار

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • کارمند

    حالا شما این خودرو ها را که پلاک قرمز بوده وهمه میدانند خودروی دولتی هستند داریم در هین شهر خرم اباد سازمانی که پلاک خودرو هایش شخصی و حتی مدیر کل برای رد گم کردن رفته شاسی بلندی را مشابه همان ماشین سازمانی که در اداره کل است خریداری ولی ماشین شخصی خودشان را در پارکینگ گذاشته و خودش و فرزندانش از ماشین سازمانی استفاده و به غیر از راننده که ایشان نیز خواجه محرمند کسی از این قضییه نمی تواند بویی ببرد و این رندی را شما پیدا کنید .

نظرات