مغز بزرگترین عضو مصرف کننده اکسیژن در بدن ما است. هوای استنشاقی آلوده باعث کاهش اکسیژن رسانی به مغز و در نتیجه کاهش کارائی مغز خواهد شد.

فرمان تمام حرکات ارادی بدن از مغز صادر می شود و تمام احساس ها در مغز پردازش می شود.

۱- عدم مصرف صبحانه: افرادی که صبحانه نمی خورند سطح قندخون پائین تری خواهند داشت، این مسئله منجر به نرسیدن مقدار کافی مواد غذائی به مغز و در نتیجه دژنراسیون (تحلیل بافت) مغز خواهد شد.

۲ - پرخوری: پرخوری باعث سفتی شریانهای مغزی و در نتیجه منجر به کاهش قدرت مغز می شود.

۳ - دخانیات: مصرف دخانیات باعث چروکیدگی متعدد مغز و در نتیجه بیماری آلزایمر می شود.

۴ - مصرف زیاد قند: مصرف زیاد قند می تواند باعث تداخل در جذب پروتئین ها و سایر مواد غذائی و در نتیجه سوء تغذیه شده و باعث اختلال در تکامل مغز شود.

۵ - آلودگی هوا: مغز بزرگترین عضو مصرف کننده اکسیژن در بدن ما است. هوای استنشاقی آلوده باعث کاهش اکسیژن رسانی به مغز و در نتیجه کاهش کارائی مغز خواهد شد.

۶ - کم خوابی: خواب به مغز ما اجازه استراحت می دهد. محرومیت از خواب به مدت طولانی باعث تسریع مرگ سلولهای مغزی می شود.

۷ - پوشاندن سر هنگام خواب: خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش غلظت دی اکسیدکرین و کاهش غلظت اکسیژن شده که می تواند منجر به اثرات مخرب مغزی شود.

۸ - کارکردن سخت فکری در طی بیماری ها: کار فکری زیاد یا مطالعه در هنگام بیماری منجر به کاهش کارائی مغز و افزایش صدمه به مغز می شود.

۹ - فقدان تحریک فکری: تفکر بهترین راه تمرین مغز است. فقدان فعالیت فکری می تواند باعث چروکیدگی مغز شود.

۱۰ - به ندرت صحبت کردن: مکالمه هوشمندانه باعث تسریع کارائی مغز می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات