پژوهش جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد، موش ها در رفتار خود از پدران الگوبرداری کرده و همانطور که پدرانشان با آنها رفتار کرده اند با فرزندان خود در آینده رفتار می کنند.

در دنیای پستانداران، بیشتر وظایف برعهده مادران بوده و مراقبت های پدرانه تنها در پنج درصد از گونه های مختلف پستانداران دیده می شود، اما اطلاعات دقیقی درخصوص مراقبت های پدرانه در دنیای حیوانات وجود ندارد.

محققان دانشگاه ویسکانسین- مدیسون با بررسی رفتارهای پدرانه در موش ها دریافته اند، موش های نر که پدران بی خیال و سهل انگاری داشته اند در آینده کمتر به رشد و پرورش فرزندان خود اهمیت می دهند؛ همچنین موش هایی با پدران نامهربان همان رفتار را نسبت به فرزندان خود در آینده بروز می دهند.

نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد، رفتارهای پدرانه به نسل های بعدی و از پدر به پسر منتقل می شود.

« کاترین مارلر» از متخصصان علوم رفتاری دانشگاه ویسکانسین- مدیسون تأکید می کند: نمونه های بسیار کمی از مدل های حیوانی برای بررسی رفتارهای پدرانه وجود دارد و آنالیز نمونه رفتار پدرانه در دنیای موش ها می تواند یک مدل نسبی از رفتار پیچیده انسان ایجاد کند.

در مطالعات قبلی بر روی موش های صحرایی و میمون وروت مشخص شده بود، میزان مراقبت های مادرانه تأثیر مستقیمی بر سطح استرس فرندان دارد؛ اکنون محققان قصد دارند اثرات مشابه مراقبت های پدرانه را بر روی فرزندان موش ها مورد بررسی قرار دهند.

نتایج این پژوهش در مجله Proceedings of the Royal Society B منتشر شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات