سخنگوی ستاد حیات طیبه گفت: حال مجروحان حادثه تصادف خودروی همراهان سعید جلیلی در قزوین رو به بهبود است.

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

علت حادثه تصادف که در کیلومتر ۲۰ اتوبان قزوین تهران افتاده انحراف به چپ یک دستگاه کامیون و هدایت خودروی L۹۰ همراهان به سمت گاردریل میان اتوبان بوده که خودرو را در بین گاردریل قرار داده است. خبر تکمیلی را اینجا بخوانید.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات