محققان اظهار داشتند افرادی که در روزهای پایانی هفته جراحی می شوند نسبت به افرادی که در روزهای نخست هفته تحت عمل جراحی قرار می گیرند، با احتمال مرگ بیشتری رو به رو هستند.

  براساس تحقیقاتی که در مجله پزشکی بریتانیا درباره جراحی های غیر اضطراری منتشر شده خطر مرگ در نتیجه جراحی های از پیش برنامه ریزی شده اندک است.

محققان کالج امپریال لندن اطلاعات تمام جراحی های غیر اضطراری را طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ در بریتانیا جمع کردند. آنها با بررسی ۴ میلیون جراحی به این نتیجه رسیدند که بیش از ۲۷ هزار مرگ در یک ماه جراحی رخ داده است که این امر میانگین خطر را در ۰.۶۷ درصد قرار می دهد.

محققان نسبت به نوسانات این نتایج طی هفته ابراز نگرانی کردند چرا که این خطر برای جراحی هایی که روز دوشنبه انجام می شود در کمترین حد و در روزهای بعد تا پایان هفته به مراتب بیشتر می شود.

این مقاله نشان می دهد که افرادی که روزهای جمعه تحت عمل جراحی قرار گرفتند در مقایسه با افرادی که روز دوشنبه عمل کرده اند تا ۴۴ درصد بیشتر با احتمال مرگ رو به رو هستند.

آنتونی نارولا از کالج رویال جراحان که بخشی از این تحقیقات نبود گفت: این امر قابل قبول نیست که چنین نوسان وسیعی را در نرخ مرگ و میر به دنبال جراحی های انتخابی و براساس روز هفته قائل شویم.

محققان اظهار داشتند که ممکن است این نتایج به علت کیفیت ضعیف مراقبتهای پس از عمل در روزهای پایانی هفته صورت گرفته باشد.

دکتر پل آیلین نویسنده اصلی این تحقیق اظهار داشت که نخستین ۴۸ ساعت بدون عمل جراحی حساسترین دوره است چرا که عفونتها و خونریزیها در این دوره بسیار حساس هستند. اگر پرسنل دقیق از بیمار مراقبت نکنند اتفاقهای ناگوار دیگری نیز رخ می دهد.

از سوی دیگر این محققان افزایش خطر مرگ را به تعداد پزشکان کمتر، پرستاران و کارکنان بیمارستان در روزهای پایانی هفته نسبت داده اند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات